Rozwa?ania Rozwa?ania wielkopostne Komentarz. Wielki Post 2013 - Dzie? 24
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
8.III.2013 - pi?tek

To mwi Pan: Wr?, Izraelu, do Pana Boga twojego, upad?e? bowiem przez w?asn? tw? win?. Zabierzcie ze sob? s?owa i nawr?cie si? do Pana! Mwcie do Niego: Przebacz nam ca?? nasz? win?, w ten sposb otrzymamy dobro za owoc naszych warg. Asyria nie mo?e nas zbawi? - nie chcemy ju? wsiada? na konie ani te? mwi? "nasz Bo?e" do dzie?a r?k naszych. U Ciebie bowiem znajdzie lito?? sierota. Ulecz? ich niewierno?? i umi?uj? ich z serca, bo gniew mj odwrci? si? od nich. Stan? si? jakby ros? dla Izraela, tak ?e rozkwitnie jak lilia i jak topola rozpu?ci korzenie. Rozwin? si? jego latoro?le, b?dzie wspania?y jak drzewo oliwne, wo? jego b?dzie jak wo? Libanu. I wrc? znowu, by usi??? w mym cieniu, i zbo?a uprawia? b?d?, winnice sadzi?, ktrych s?awa b?dzie tak wielka, jak wina liba?skiego. Co ma jeszcze Efraim wsplnego z bo?kami? Ja go wys?uchuj? i Ja na? spogl?dam, Ja jestem jak cyprys zielony i Mnie zawdzi?cza swj owoc. Kt? jest tak m?dry, aby to poj??, i tak rozumny, aby to rozwa?y?? Bo drogi Pa?skie s? proste: krocz? nimi sprawiedliwi, lecz potykaj? si? na nich grzesznicy.
Oz 14,2-10

Pochylmy si? dzi? nad Ozeaszem:

WEZWANIE do nawrcenia:
To mwi Pan: Wr?, Izraelu, do Pana Boga twojego, upad?e? bowiem przez w?asn? tw? win?. Zabierzcie ze sob? s?owa i nawr?cie si? do Pana! Mwcie do Niego: Przebacz nam ca?? nasz? win?...

Bo?a pomoc w naszym nawrceniu:
Ulecz? ich niewierno?? i umi?uj? ich z serca, bo gniew mj odwrci? si? od nich. Stan? si? jakby ros? dla Izraela, tak ?e rozkwitnie jak lilia i jak topola rozpu?ci korzenie.

Ostatnio zaprzyja?niony z nami ksi?dz (ksi?dz Krzysztof, by? na naszym ostanim spotkaniu modlitewnym) zach?ca? nas do upraszczania przekazu ewangelizacyjnego.

Pewnie mia? to samo na my?li co Jezus w dzisiejszej Ewangelii:

Ktre jest pierwsze ze wszystkich przykaza?? Jezus odpowiedzia?: Pierwsze jest: S?uchaj, Izraelu, Pan Bg nasz, Pan jest jeden. B?dziesz mi?owa? Pana, Boga swego, ca?ym swoim sercem, ca?? swoj? dusz?, ca?ym swoim umys?em i ca?? swoj? moc?. Drugie jest to: B?dziesz mi?owa? swego bli?niego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania wi?kszego od tych.

Nie mo?esz wi?c mwi?: nie mam wiary / wiedzy potrzebnej do nawrcenia.

S?owa Jezusa s? zrozumia?e dla ka?dego. Wi?c do dzie?a!
S?owem: NAWRACAJMY SI?!

Wasz

Michael

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Rozwa?ania i komentarze - Rozwa?ania wielkopostne

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 131 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013