Rozwa?ania Komentarze do S?owa...... Amos wypowiada gniew Boga [Am 5, 21-23]
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

W udziale przypad?o mi napisanie pierwszego komentarza
po dope?nieniu trzyletniego cyklu komentarzy do niedzielnej Ewangelii
(czytania liturgiczne w KK).
Czytaj?c codzienne czytania z dnia wpad? mi w oko
(a mo?e bardziej poruszy? moje serce) i da? do my?lenia,
fragment czytania z Ksi?gi Amosa (ktr? czytamy w Ko?ciele w tym tygodniu):

Brzydz? si? waszymi ?wi?tami i odrzucam je.
Wasze ?wi?teczne celebracje nie sprawiaj? Mi przyjemno?ci.
Kiedy sk?adacie Mi ca?opalenia i ofiary pokarmowe, nie s? Mi one mi?e.

Na wasze ofiary wsplnotowe z tuczonych wo?w nie chc? nawet patrze?.
Sko?cz z ha?asem twoich pie?ni!
Nie chc? s?ucha? d?wi?ku twoich harf! Am.5,21-23

Pan Bg nie?le si? zdenerwowa?. Szczerze powiedziawszy, przera?a mnie Jego gniew.

Tak sobie my?l? ?e ja te? przecie? chodz? do ko?cio?a,
oddaj? Bogu mniejsze czy wi?ksze ofiary (jakie? cierpienia, wyrzeczenia)
a mimo to mo?e mnie spotka? Bo?y gniew

Id?c dalej, zastanawiam si? co mog?o wywo?a? tak wielki gniew Boga, i

Przecie? tak?e na pustyni przez czterdzie?ci lat
Sk?adali?cie Mi
Izraelici ofiary z cielcw i pokarmw.

A zarazem obnosili?cie Sikkuta jako waszego krla
I pos?gi Kijjuna, gwiazd? waszych bogw,

Ktrych sami sobie zrobili?cie. Am. 5,25-26

Wida? tu wyra?nie co rozgniewa?o Boga. Nie mog? chodzi? do ko?cio?a, sk?ada? Bogu ofiary, a jednocze?nie ,,zrobi?,, sobie swoich, innych bo?kw (praca, handel, pieni?dz, dobra zabawa, luksus, telewizja, komputer, komrka, jaki? idol, ukochane hobby- du?o by tu wymienia? tych bo?kw). Pj?cie w niedziel? na Msz? nie za?atwia wszystkiego jak automat


,,Niech sprawiedliwo?? rozleje si? jak woda,

A prawo?? niech b?dzie jak potok, ktry nie wysycha!,, AM. 5,24

My?l? ?e takie ma by? nasze ?ycie, moje ?ycie- ,,jak potok ktry nie wysycha,, a nie- ?e mo?na si? z niego napi? tylko przez jedn? godzin? w tygodniu, a potem- no c?- SUSZA!

My?l? ?e powinni?my by? takim ,,potokiem,, rwnie? dla innych- i to ka?dego dnia, a nie tylko od ?wi?ta. I wtedy, jestem pewna (!), ?e b?d? si? Bogu podoba?y nasze ofiary, i nasze ,,?wi?towanie,,

B?d?my wi?c sprawiedliwi i prawi w naszym chodzeniu za Panem, a Jego S?owo niech o?wieca nasz? drog? do Niego!

Chwa?a PanuSmile

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Biblia - Komentarze do S?owa...

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 76 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013