Rekolekcje Letnie Rekolekcje Letnie 2015
Ocena użytkowników: / 14
SłabyŚwietny 
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2015:

Rozmowa z Bogiem i z sob? samym czyli modlitwa osobista i rachunek sumienia


W wielu rozmowach kuluarowych i ankiecie ko?cowej podkre?lali?cie, ?e dobrze by by?o, by nasze Rekolekcje Letnie by?y d?u?sze. Uwzgl?dniaj?c te Wasze sugestie (i nasze pragnienia :)) przed?u?amy o jeden dzie? nasze rekolekcje /b?d? trwa?y od niedzieli do soboty/.

TERMIN Rekolekcji na Wyspie 2015:

START: 2 sierpnia (niedziela) godz. 1700

RECEPCJA od godz. 1400
pokoje wolne od godz.: 1400
Kolacja 2.08.2015 o godz. 1800

Msza ?w. (niedzielna!) 2.08.2015 - o godz. 1900,
ko?ci?ek 1,5 km przed o?rodkiem
bezpo?rednio po Mszy ?w. spotkanie organizacyjne (o rekolekcjach, zasadach i regulaminach,
o programie dnia, opiece nad dzie?mi, czasie wolnym itp...)

ZAKO?CZENIE: 8 sierpnia (sobota) godz. ok. 1100

Pokoje nale?y zwolni? do godz 1200

Mo?na oczywi?cie indywidualnie (poza rekolekcjami) przed?u?y? pobyt (przed lub po rekolekcjach) lub po??czy? udzia? w rekolekcjach z wyjazdem nad morze.

Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 75 z?/doba (nocleg + pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 53 z?/doba (od 3 dziecka 50 z?/doba !)
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 30 z? za ca?y pobyt

UWAGA ! OPIEKA dla dzieci: od 4 roku ?ycia dziecka,
w programie dnia od godz. 845 do 1255

Dysponujemy pokojami 2, 3 i 4 osobowymi w pawilonach oraz mieszkaniami 5-osobowymi w domkach, jednak:

Zastrzegamy sobie prawo do ??czenia noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
[w przypadku sko?czenia si? pokoi 2-osobowych - na razie pokoje s? jeszcze wolne]

(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju, czy w mieszkaniu w domku - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa bez dzieci, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym, 4-osobowym pokoju)

Pierwsze?stwo rezerwacji mieszka? w domkach maj? rodziny z trjk? lub wi?ksz? ilo?ci? dzieci.

(gdy dzieci zajmuj? trzy ??ka - a rodzice dwa.)


Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem/jednocze?nie w pokoju czy domku.
To samo dotyczy tzw. zwi?zkw niesakramentalnych.

ZAPRASZAMY do zapisu:


Formularz zapisu na: "Rekolekcje na Wyspie 2015"FILMY o Rekolekcjach LETNICH na Wyspie:

-----------------------------------------------

Rekolekcje Na Wyspie - wra?enia uczestnikw z 2013 roku

-----------------------------------------------

II ,,Rekolekcje na Wyspie`` 2014 - Wsplnoty Betlejem

Opieka/Zajecia z dzie?mi (od sniadania do obiadu)
-----------------------------------------------

Tymek o Rekolekcjach na Wyspie

("Wiem wszystko, co robi?:" :)
-----------------------------------------------

Domki - Rekolekcje na Wyspie

(Pierwszenstwo dla rodzin
z conajmniej trjk? dzieci) -----------------------------------------------

Przyk?ad katechezy na naszych Rekolekcjach

(mj syn Miko?aj - student 3 roku Teologii)


ZAPRASZAMY do zapisu:


Formularz zapisu na: "Rekolekcje na Wyspie 2015"Tu b?d? si? pojawia? dalsze informacje, szczeg?y o:

Rekolekcje Letnie / na Wyspie / 2015PS.

Plan dnia rekolekcyjnego


7 15


Jutrznia (tylko dla ch?tnych)
8 00


?niadanie
9 00


I Konferencja
9 40


Przerwa
9 50


II Konferencja
10 30 do 11 20 Modlitwa Osobista (+ Adoracja)
11 20


Przerwa
11 30 do 12 40 Grupy dzielenia
12 40


Przerwa
13 00


Obiad
13 30 do 18 00 Czas wolny:

K?pielisko, zaj?cia sport., spacery itp.
18 00


Kolacja
18 30


Przerwa
19 00


Msza ?wi?ta
20 00 do 21 30 Spotkanie Modlitewne


Opieka nad dzie?mi od godz. 850 do 1245ZAPRASZAMY do zapisu:


Formularz zapisu na: "Rekolekcje na Wyspie 2015"Tu b?d? si? pojawia? dalsze informacje, szczeg?y o:

Rekolekcje Letnie / na Wyspie / 2015Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

- Rekolekcje letnie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013