Rekolekcje Letnie Rekolekcje Letnie 2016
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)


TERMIN Rekolekcji na Wyspie 2016:

START: 7 sierpnia (niedziela) godz. 1700

RECEPCJA od godz. 1400
pokoje wolne od godz.: 1400
Kolacja 7.08.2015 o godz. 1730

Msza ?w. (niedzielna!) 7.08.2015 - o godz. 1900,
ko?ci?ek 1,5 km przed o?rodkiem
bezpo?rednio po Mszy ?w. spotkanie organizacyjne (o rekolekcjach, zasadach i regulaminach,
o programie dnia, opiece nad dzie?mi, czasie wolnym itp...)

ZAKO?CZENIE: 13 sierpnia (sobota) godz. ok. 1230

Pokoje nale?y zwolni? do godz 1200

Mo?na oczywi?cie indywidualnie (poza rekolekcjami) przed?u?y? pobyt (przed lub po rekolekcjach) lub po??czy? udzia? w rekolekcjach z wyjazdem nad morze.


Mamy jeszcze:
200 BRAK wolnych miejsc :)

Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg + pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?/doba
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

UWAGA ! OPIEKA dla dzieci: od 4 roku ?ycia dziecka,
w programie dnia od godz. 810 do 1220

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem/jednocze?nie w pokoju czy domku.
To samo dotyczy tzw. zwi?zkw niesakramentalnych.

ZAPRASZAMY do zapisu:


(UWAGA! osoby, ktre zapisa?y si? przez ten formularz w ci?gu ostatnich dwch dni - 6 i 7 marca 2016, prosimy o powtrzenie zapisw)

Formularz zapisu na: "Rekolekcje na Wyspie 2016"Wi?cej >>>FILMY o Rekolekcjach LETNICH na Wyspie:

-----------------------------------------------

Rekolekcje Na Wyspie - wra?enia uczestnikw z 2013 roku

-----------------------------------------------

II ,,Rekolekcje na Wyspie`` 2014 - Wsplnoty Betlejem

Opieka/Zajecia z dzie?mi (od sniadania do obiadu)
-----------------------------------------------

Tymek o Rekolekcjach na Wyspie

("Wiem wszystko, co robi?:" :)
-----------------------------------------------

Domki - Rekolekcje na Wyspie

(Pierwszenstwo dla rodzin
z conajmniej trjk? dzieci) -----------------------------------------------

Przyk?ad katechezy na naszych Rekolekcjach

(mj syn Miko?aj - student 3 roku Teologii)


ZAPRASZAMY do zapisu:


Formularz zapisu na: "Rekolekcje na Wyspie 2016"Tu b?d? si? pojawia? dalsze informacje, szczeg?y o:

Rekolekcje Letnie / na Wyspie / 2016PS.

Plan dnia rekolekcyjnego


6 45


Jutrznia
7 30


?niadanie
8 20


I Konferencja
9 05


Przerwa
9 10


II Konferencja
9 50 do 10 40 Modlitwa Osobista (+ Adoracja)
10 40


Przerwa
11 00 do 12 15 Grupy dzielenia
12 15


Przerwa
12 30


Obiad
13 00 do 18 00 Czas wolny:

K?pielisko, zaj?cia sport., spacery itp.
17 30


Kolacja
18 00


Przerwa
18 30


Msza ?wi?ta
19 300 do 21 00 Spotkanie Modlitewne


Opieka nad dzie?mi od godz. 810 do 1220

Tu b?d? si? pojawia? dalsze informacje, szczeg?y o:

Rekolekcje Letnie / na Wyspie / 2016<><

Jak dojecha? na nasze "Rekolekcje na Wyspie":

Zdj?cia naszego o?rodka rekolekcyjnego:

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

- Rekolekcje letnie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 121 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013