Rekolekcje Letnie

Koszt Rekolekcji Letnich "WAKACJE Z BOGIEM" - Mausz 2013

- Rekolekcje letnie

Rekolekcje Letnie: "WAKACJE Z BOGIEM 2013"

Plan dnia rekolekcyjnego

- Rekolekcje letnie

Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Rekolekcje Letnie - Wakacje z Bogiem 2012

Zdj?cia z Rekolekcji Letnich 2012 - cz.4.

Konferencje

- Rekolekcje letnie

Wakacje z Bogiem 2012 - Rekolekcje Letnie na Kaszubach

Zdj?cia z Rekolekcji Letnich 2012 - cz.3.

Obiady - to pierwszy punkt naszego codziennego planu/grafiku rekolekcyjnego

- Rekolekcje letnie

Rekolekcje Letnie - Wakacje z Bogiem 2012

Zdj?cia z Rekolekcji Letnich 2012 - cz.2.

Adoracja i modlitwa osobista

- Rekolekcje letnie

Rekolekcje Letnie - Wakacje z Bogiem 2012

Zdj?cia z Rekolekcji Letnich 2012 - cz.1.

Wsplnota Rekolekcyjna, kuluary...

Zobacz zdj?cia, wkrtce nast?pne !


- Rekolekcje letnie

Rekolekcje Letnie - Wakacje z Bogiem

Sul?czyno 2012

Dzi? (19.08.2012) zako?czyli?my Rekolekcje Letnie - Wakacje z Bogiem - Sul?czyno 2012, w ktrych bra?o udzia? ponad 50 osb z r?nych wsplnot i stron Polski (od Gda?ska po Rzeszw).

Poni?ej zdj?cie grupowe (tzw. "lista obecno?ci" - nie ma na nim wszystkich uczestnikw)

Pod zdj?ciem link do du?ego zdj?cia

- Rekolekcje letnie

Formularz zapisu na IV Rekolekcje Letnie

Wakacje z Bogiem - Sul?czyno 2012

LINK do formularza

- Rekolekcje letnie

Rekolekcje Letnie. Wakacje z Bogiem

Jutro przedstawimy wi?cej szczeg?w rekolekcji + formularz.

- Rekolekcje letnie

Krtki film zapraszaj?cy na Rekolekcje Letnie (Wakacje z Bogiem ) w Sul?czynie

Niektre osoby, ktre zamierzaj? przyjecha? na nasze "Wakacje z Bogiem" zadaj? pytanie "No ale jak tam w?a?ciwie jest?". Trudno ubra? w s?owa takie pytanie, ktre ujawnia g??bok? ciekawo?? odno?nie atmosfery na naszych rekolekcjach i rwnie trudno jest na nie odpowiedzie?, mo?na to chyba zrobi? jedynie za pomoc? filmu, ktry skleja?by zdj?cia i filmy z poprzednich rekolekcji, dlatego taki film zrobili?my i z rado?ci? go Wam pokazujemy.

- Rekolekcje letnie

Zapisy na:

Wakacje z Bogiem (Rekolekcje Letnie)

Zapisy b?d? mo?liwe przez nasz? stron? internetow?
od 1 czerwca do 15 lipca br, do godz. 22.00!

Prosimy o zapisywanie si?:

  • osb z naszej parafii
  • internautw - tak?e tych, ktrzy pytali si? ju? wcze?niej
  • cz?onkw zaprzyja?nionych wsplnot z Trjmiasta i innych miast
  • osb, ktre dopiero teraz zobaczy?y taka mo?liwo??

TERMIN: 15-19.08.2012

MIEJSCE: Sul?czyno, Kaszuby

KOSZT: ok. 50 z?/doba/osoba doros?a = nocleg + obiad

- Rekolekcje letnie

Więcej artykułów…

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013