Rekolekcje Letnie: "WAKACJE Z BOGIEM 2013"

Temat g?wny rekolekcji:

"CZAS APOKALIPSY. Jak przygotowa? si? na przyj?cie Pana?"

Temat opracowywany jest na bazie Listw ?w. Piotra,
prosimy wi?c o przeczytanie tych listw wcze?niej.