• Rekolekcje Letnie - Wakacje z Bogiem 2013
Previous Next

"REKOLEKCJE na Wyspie 2016" 7-13.08.2016


"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:

START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30
ZAKOŃCZENIE: 13.08 (sobota) obiad 12:30TEMAT „Rekolekcji na Wyspie 2016”:

„Jak być szczęśliwym”

(na bazie 8 Błogosławieństw)W "Rekolekcjach na Wyspie 2016"
będzie uczestniczyło ok. 220 osób
Aktualne Info o stanie zdrowia o. Mietka Wołoszyna SJ obok.
(Prosimy o dalszą modlitwę!)


--------------------------------
=============
--------------------------------

10 minut temu
(2015.11.26, godz. 14:00)
rozeznaliśmy z Panem: robimy
"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:
START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30

- Zakończenie: 13.08 (sobota) obiad


:)
Powyższa liczba będzie aktualizowana w miarę zapisywania się kolejnych rodzin/osób :)

Oto Słowo od Pana, o które prosiliśmy, by potwierdził nasze rozeznanie (odp. na pytanie: czy robić "Rekolekcje na Wyspie 2016" ?):

JAHWE króluje: wesel się ziemio, radujcie się mnogie wyspy !

Ps 97,1 :)

Video-Komentarz do Ewangelii, Mk 13, 24-32

Video-Komentarz do Ewangelii na niedzielę 18 listopada 2012

Komentarz do Ewangelii św. Marka 13, 24-32

A Ty co czujesz myśląc o spotkaniu z Chrystusem?

Poniedziałkowe pierwsze czytanie...

(Flp 2,1-4)

Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli - jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie - dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich!

Od początku tygodnia chodzi za mną poniedziałkowe pierwsze czytanie z Liturgii dnia z Listu Św. Pawła do Filipian, a szczególnie urywek:

Ewangelia na niedzielę 28.10.2012

Video-Komentarz do Ewangelii na niedzielę 28 października 2012

Komentarz do Ewangelii św. Marka 10,46-52 Co chcesz, by Jezus Ci uczynił?

List do Kościoła w Smyrnie

Z cyklu: Komentarze do Słowa

List do Kościoła w Smyrnie

Postanowiłam dziś powrócić we fragmentach, do mojej katechezy z Letnich Rekolekcji.
Do Listu Pana Jezusa do Kościoła w Smyrnie.
Zachwyca mnie wspaniały ładunek symboliczny tego listu i jego niezwykła aktualność,
nie tylko dla kościoła, ale dla każdego wierzącego, dla mnie osobiście.

List do Kościoła w Smyrnie
Kościołowi w Smyr­nie napisz:
To mówi Pierw­szy i Ostatni,
który był mar­twy, a ożył:
9 Znam twój ucisk i ubó­stwo -
ale ty jesteś bogaty -
i [znam] obe­lgę wyrzą­dzoną przez tych, co samych sie­bie zowią Żydami,
a nie są nimi, lecz syna­gogą sza­tana.
10 Prze­stań się lękać tego, co będziesz cier­piał.
Oto dia­beł ma nie­któ­rych spo­śród was wtrą­cić do wię­zie­nia,
aby­ście pró­bie zostali pod­dani,
a zno­sić będzie­cie ucisk przez dzie­sięć dni.
Bądź wierny aż do śmierci,
a dam ci wie­niec życia.
11 Kto ma uszy, nie­chaj posły­szy, co mówi Duch do Kościo­łów.
Zwy­cięzcy śmierć druga na pewno nie wyrzą­dzi szkody.

Ap.2,8-11

Ks. Bp R. Kasyna naszym nowym biskupem

Ks. Bp Ryszard Kasyna nowym biskupem diecezji pelplińskiej.

Dzisiaj

(27.X.2012 r., kilka godzin temu)

Ojciec Święty Benedykt XVI mianował

biskupem pelplińskim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej Ryszarda Kasynę.

(Wiadomość przekazana przez Abp Celestino Migliore Nuncjusza Apostolskiego w Polsce).

Ryszard Kasyna (ur. 28 września 1957 w Nowym Stawie)
– polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy gdański w latach 2005-2012.

Sakrę biskupia przyjął 2.IV.2005 r., w dniu śmierci JP II...

Kilka osób ze Wspólnoty BETLEJEM miało okazję uczestniczyć w Mszy św. celebrowanej przez Ks. Bp Ryszarda Kasynę ( w lipcu 2008 roku, w czasie rekolekcji z udziałem ks. Bashobory z Ugandy - w kościele na gdańskiej Morenie).

Ewangelia na Niedzielę 21.X.2012 Nr 157

Ewangelia na Niedzielę 21.X.2012 Nr 157

Mk 10,35-45
Jakub i Jan synowie Zebedeusza zbliżyli się do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli Mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli Mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których zostało przygotowane. Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.

Walka o władzę, o wpływy, stanowiska...
O to by rządzić - w świecie OK, taki jest świat.
Ale w Kościele ?

Komentarz do Ewangelii na niedz. 14.X.2012

Komentarz do Ewangelii na niedzielę 14 października 2012

Komentarz do Ewangelii św. Marka 10,17-30 Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali

Film o Janie XXIII

Zapraszamy serdecznie już w najbliższy piątek

na film o Janie XXIII

Sulęczyno, remiza OSP, godz. 19.00

Kościół musi powrócić do dokumentów SV II

Jutro (11.X.2012) 50 rocznica rozpoczęcia

II Soboru Watykańskiego

(i jednocześnie rozpoczęcie Roku Wiary)

Na znaczenie rozpoczętego przed 50 laty II Soboru Watykańskiego wskazał Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej w Watykanie. W związku z tym jubileuszem oraz rozpoczynającym się jutro Rokiem Wiary Ojciec Święty zainaugurował cykl katechez poświęconych Vaticanum II. Podkreślił, że Sobór, w którym on sam uczestniczył jako ekspert, powinien nas pobudzić do ponownego odkrycia piękna naszej wiary, do głębokiego jej poznania, aby bardziej intensywna stała się relacja z Bogiem, aby żyć dogłębnie naszym powołaniem chrześcijańskim. Papieskiej katechezy na Placu św. Piotra wysłuchało ponad 20 tys. wiernych.

Benedykt XVI zaznaczył, że także dzisiejszy Kościół musi powrócić do dokumentów II Soboru Watykańskiego. Trzeba to czynić krytycznie, „uwalniając je od masy publikacji, które często zamiast udostępniać, przysłoniły je”. Podkreślił, że są one także dla naszego czasu „busolą pozwalającą okrętowi Kościoła na wypłynięcie na otwarte morze, pośród burz lub fal spokojnych i cichych, aby płynąć bezpieczne i osiągnąć cel”.

Synod Biskupów nt. Nowej Ewangelizacji

Dziś rozpoczął się Synod Biskupów,
poświęcony Nowej Ewangelizacji.

W XIII Zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Synodu Biskupów, poświęconym nowej ewangelizacji, bierze udział 262 ojców synodalnych. Będzie to najwyższa liczba uczestników w 47-letnich dziejach tego spotkania przedstawicieli episkopatów z całego świata.

"Spójrzcie na Niego"

Niech Dobry Bóg będzie uwielbiony w darze naszego życia!


Drodzy, zwracam się do Was z zaproszeniem na rekolekcje,o których poniżej i w załączniku.
Dołączam prośbę o przekazanie jej do potencjalnych Adresatów.

Potencjalnym adresatem może być każdy z naszych bliskich i znajomych, gdyż cierpienie, którego one dotyczą, wiąże się często z ogromnym wstydem, toksycznym poczuciem winy, złymi myślami o sobie i  jest najczęściej przeżywane w samotności.

Dlatego też jest tak wielkie i wydaje się, że nigdy się nie skończy.Jezus wychodzi nam naprzeciw.

Silni Bogiem

min_fist.jpg

Uważasz się za słabego człowieka, niezdolnego do wielkich osiągnięć i sukcesów? Być może masz rację. Nadal jednak możesz być bohaterem. Nie dzięki swoim predyspozycjom, ale dzięki obecności Bożej w Twoim życiu. Niewątpliwie jest to pierwsza rzecz o którą powinniśmy dbać.

Zamknęliśmy się w przestrzeni kościołów...

Oto cytat:

"Zamknęliśmy się w przestrzeni kościołów, tradycyjnego duszpasterstwa, które jest bardzo ważne, ale to jest o wiele za mało"

Bp. Wiesław Śmigiel podczas obrad diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Pelplińskiej, 4.IX.2012

Ps 19 - Chwała Boża w przyrodzie i Prawie

Psalm 19

1 Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.
2 Niebiosa głoszą chwałę Boga,
dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza.
3 Dzień dniowi głosi opowieść,
a noc nocy przekazuje wiadomość.
4 Nie jest to słowo, nie są to mowy,
których by dźwięku nie usłyszano;
5 ich głos się rozchodzi na całą ziemię
i aż po krańce świata ich mowy.
Tam słońcu namiot wystawił,
6 i ono wychodzi jak oblubieniec ze swej komnaty,
weseli się jak olbrzym, co drogę przebiega.
7 Ono wschodzi na krańcu nieba,
a jego obieg aż po krańce niebios,
i nic się nie schroni przed jego żarem.

Grupy dzielenia - Rekolekcje Letnie

Rekolekcje Letnie - Wakacje z Bogiem 2012

Zdjęcia z Rekolekcji Letnich 2012 - cz.5.

Grupy dzielenia

 

Więcej artykułów…

Strona 6 z 15

6

III Rekolekcje na Wyspie 2-8.08.20152 zdjęcia grupowe (R.L. 2015) - różna pogoda :)

... na drugim mniej ludzi :)

Większe zdjęcia: prześlemy (chyba) link na maila...

LISTA zapisów na tegoroczne rekolekcje ZOSTAŁA właśnie (piątek, 10 lipca 2015 godz.: 6:00) ZAMKNIĘTA - 200 osób zapisanych :)

<><

Jak dojechać na nasze "Rekolekcje na Wyspie":---------- ======== ---------- |||||||| ---------- ======== ----------

Ojciec Mieczysław Wołoszyn SJ walczy o życie

Ojciec Mieczysław Wołoszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o życie.

Mietek Wołoszyn SJ

Prosimy o gorącą modlitwę w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczysława na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczysław od wielu lat modlił się o beatyfikację o. Alfreda Cholewińskiego, dlatego módlmy się dalej o uzdrowienie o. Mieczysława przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy już:

TEMAT „Rekolekcji na Wyspie 2016”:

„Jak być szczęśliwym”

(na bazie 8 Błogosławieństw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 było nas ok. 30 osób
w roku 2012 było nas ok. 60 osób,
w roku 2013 było nas ok. 100 osób,
w roku 2014 było nas ok. 140 osób,
w roku 2015 było nas ok. 200 osób,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdjęcie zbiorowe z roku 2015:


Zdjęcie zbiorowe z roku 2014:

Zdjęcie zbiorowe z roku 2013:

Zdjęcie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to święty czas dorocznej zadumy nad swą wiarą dla rodzin z dziećmi (będzie opieka) i osób samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKOŃCZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich chętnych wierzących i poszukujących.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Dorośli i dzieci powyżej 8 lat: 80 zł/doba (nocleg+ pełne wyżywienie)
  • Dzieci do 8 lat - łóżko i 1/2 porcji: 57 zł
  • Dzieci nie zajmujące łóżka i bez porcji: 36 zł za cały pobyt

Zastrzegamy sobie łączenie noclegów dla osób samotnych czy małżeństw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 mężczyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 małżeństwa, które nie przyjechały razem mogą zostać zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzeczeńskie i grupy młodzieży obojga płci nie mogą być
(z oczywistych względów) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Możliwe wynajęcie dodatkowego miejsca w ośrodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dziećmi:

opieka nad dziećmi w trakcie zajęć do obiadu

osobna grupa nastolatków
z 23-letnim animatorem Mikołajem Kapustą, znanym videoblogerem, apologetą:
jego kilkanaście filmów obejrzało na YouTube ponad 600.000 (sześćset tysięcy) osób.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z łazienką (kafelki!) i antresolą, na parterze, z wyjściem na trawnik

Mamy z małymi dziećmi mogą słuchać konferencji na kocyku (trawa) przy kościółku.

Strzeżone kąpielisko z brodzikiem

Wypożyczalnia sprzętu pływającego

KONTAKT
Proszę ŚMIAŁO pytać o wszystko !
Tel.: Michał 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i pół!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osób samotnych.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj się z nami także przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zachęcamy też do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

Świadectwo Michaela

Zostań teologiem!

Zostań teologiem

na miarę czasów!

Polecamy wszystkim poszukującym PRAWDY:

Nauka na UKSW (Ośrodek Badań Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sześć lat.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów,
ćwiczeń i praktyk i mają za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od października 2006 roku studia teologiczne prowadzone są w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artykuły chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dziećmi

i osób samotnych.

W pięknym Sulęczynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczegóły o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najczęściej czytane

Ile osób na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 

Polecamy

Klub Książki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stronę WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowaną treścią na swoją stronę WWW!
Poniżej (działający) przykład jednej
z trzech proponowanych szerokości:
Zobacz:
wszystkie przykłady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
którą pomagamy redagować.

Czytanie Pisma świętego jako Słowa Bożego:

1Najpierw się pomódl: poproś Boga o otwarcie serca i obdarowanie cię Duchem Świętym.

2Uświadom sobie zanim otworzysz Biblię: będziesz rozmawiał z samym Bogiem, otwórz całkowicie swe serce.

3Zacznij od Ewangelii: najlepiej św. Łuka-
sza, potem Dzieje Apostolskie. Potem możesz przeczytać pozostałe Ewangelie już w normalnej kolejności

4W tekst Biblii wchodź powoli: i z uwagą, tu każde zdanie i słowo ma znaczenie. Skup się na Jego słowie

5Staraj się zrozumieć: i zapamiętać co czytasz. Zapisz sobie ważne dla ciebie zdanie, by później je kontemplować.

6Rozpraszające ciebie myśli: zapisuj na karteczkach, przerwij na chwilę i poproś Boga o pomoc w dalszym czytaniu.

Feature Demo Image

Istota i historia Odnowy

Katolicka Odnowa Charyzma-
tyczna nie jest jednolitym
ruchem o zasięgu światowym.
Nie ma jednego założyciela,
nie ma też listy członków.
Feature Demo Image

Odnowa w Polsce

W latach 70-tych kilku polskich kapłanów zetknęło się z Odnową Charyzmatyczną poza Polską. Postanowili przenieść to doświadczenie na grunt polski.
Feature Demo Image

Odnowa na świecie

Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej – ICCRS to "zrzeszenie zrzeszeń" grup Odnowy Charyzmatycznej na świecie.

Czy istnieje wspólnotologia

czyli nauka o wspólnotach modlitewnych ?

 

Świeccy w Kościele - śpiący rycerze ?

Prawa i obowiązki świeckich w KK

 

Spotkania modlitewne

dla każdego !

Modlitwa spontaniczna, śpiewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy każdą chętną osobę !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dział  poświęcony podstawowym wiadomościom o Biblii. Specjalnie utworzony z myślą o początkujących czytelnikach Pisma świętego.

Czytaj więcej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sulęczynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego Słowem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013