• Rekolekcje Letnie - Wakacje z Bogiem 2013
Previous Next

"REKOLEKCJE na Wyspie 2016" 7-13.08.2016


"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:

START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30
ZAKO?CZENIE: 13.08 (sobota) obiad 12:30TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)W "Rekolekcjach na Wyspie 2016"
b?dzie uczestniczy?o ok. 220 osb
Aktualne Info o stanie zdrowia o. Mietka Wo?oszyna SJ obok.
(Prosimy o dalsz? modlitw?!)


--------------------------------
=============
--------------------------------

10 minut temu
(2015.11.26, godz. 14:00)
rozeznali?my z Panem: robimy
"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:
START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30

- Zako?czenie: 13.08 (sobota) obiad


:)
Powy?sza liczba b?dzie aktualizowana w miar? zapisywania si? kolejnych rodzin/osb :)

Oto S?owo od Pana, o ktre prosili?my, by potwierdzi? nasze rozeznanie (odp. na pytanie: czy robi? "Rekolekcje na Wyspie 2016" ?):

JAHWE krluje: wesel si? ziemio, radujcie si? mnogie wyspy !

Ps 97,1 :)

Rekolekcje na Wyspie 2014 - na Kaszubach!

Wra?enia (z 2013 r.) i zaproszenia na "Rekolekcje na Wyspie" w 2014!

(Rekolekcje Letnie na Kaszubach dla rodzin z dzie?mi i osb samotnych)

Zainteresowani uczestnictwem w Rekolekcjach na Wyspie pytaj?,

jak wygl?daj? domki (?)

, w ktrych wi?kszo?? uczestnikw b?dzie spa?.

Postanowili?my zatem wej?? do jednego z kamer?.
Ka?dy domek sk?ada si? z czterech takich cz??ci, jak ta, ktr? pokazali?my na filmie. Ka?da cz??? ma pi?? ??ek, w?asn? ?azienk? i wyj?cie na zewn?trz.

Zobacz VIDEO cz?onka wsplnoty Betlejem
i studenta teologii - Miko?aja Kapusty.

Dlaczego jestem i zawsze b?d? Katolikiem?
Oto 7 rozwini?tych argumentw, ktre mnie przekonuj?, a mo?e umocni? i Ciebie - Katoliku.

Rekolekcje Letnie 2014: 28.VII - 2.VIII

Zapraszamy serdecznie na:

Rekolekcje letnie na Kaszubach!

nad wielkim Jeziorem Mausz, ze strze?onym k?pieliskiem pt:

"Rekolekcje na Wyspie"

CENA za 1 dzie?:

(jest 5 dni)
nocleg + wy?ywienie:

69 z? - osoba doros?a

49 z? - dziecko do 8 lat

B. ma?e dzieci (ktre jedz? i spi? z rodzicami = 5 z?/dzie?)

"Rekolekcje na Wyspie"

to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar?

dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.


START:
28.07. (poniedzia?ek) - godz. 17.00


ZAKO?CZENIE:
2.08. (sobota) 2014 r. - godz. 15.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.

Zapisy do 20 lipca 2014 r.


----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 14 lat...


Ksi?dz b?dzie obecny ca?y czas na rekolekcjach.

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw z 21-letnim animatorem


4-5 osobowe pokoje z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik
(dla wi?kszo?ci rodzin)
oraz 2, 3 i 4 osobowe pokoje w pawilonie

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.

Po obiedzie 4,5 godziny wolnego

                  W JEDNYM BLOKU!

Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

 

DU?E ZDJ?CIE z zesz?ego roku :)

Papie? Franciszek o plotkowaniu

xxx

Papie?: Nie zabijaj j?zykiem!

"Tam, gdzie jest Bg, nie ma nienawi?ci, zawi?ci i zazdro?ci. Nie ma te? takich plotek, ktre u?miercaj? braci" - stwierdzi? papie? Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu ?wi?tej Marty. Po wakacyjnej przerwie Ojciec ?wi?ty podj?? sprawowanie Mszy ?w. z grupami wiernych.

[Papie? ma racj?: nigdzie tak nie zabijaj? s?owem tak mocno jak w ma?ych grupach, wsplnotach czy rodzinach...]

"Wiem wszystko, co robi?" ;-)


Tymek:

"Wiem wszystko, co robi?"

czyli najlepsza recenzja naszych tegorocznych Letnich Rekolekcji:

"Rekolekcje Na Wyspie 2013"

;-)

Zdj?cie z Rekolekcji Letnich 2013

Zako?czyli?my dzi? nasze pierwsze rekolekcje letnie "na Wyspie"

W rekolekcjach uczestniczy?y 104 osoby

z r?nych miast i miejscowo?ci: Nowy York (USA), Warszawa, Gda?sk, Gdynia, Sopot, Szczecin, Toru?, ?widnik, ?ukw, Pszczyna, Ko?cierzyna, ?ory, Stare Babice k. Warszawy, Oborniki Wielkopolskie, Kleczew k. Konina, St??yca, Sul?czyno.
Pisali?my w zaproszeniu, ?e nasze rekolekcje letnie s? dla wszystkich:
najm?odszy uczestnik mia? 52 dni
( w czerwonym wzku), najstarszy 87 lat.

Zapraszamy za rok:

28.07. (poniedzia?ek) - 2.08. (sobota) 2014 r.

...w tym samym, pi?knym miejscu!

Zdj?cia i katechezy oraz homilie z rekolekcji wkrtce.

Na powy?szym zdj?ciu grupowym brakuje ok. 20 uczestnikw...
Zdj?cie z rekolekcji du?e
do druku: kliknij /poni?ej/ WI?CEJ!

Rekolekcje Letnie

WAKACJE Z BOGIEM 2013 - na Kaszubach!

To s? rekolekcje OTWARTE dla wszystkich ch?tnych.

Zako?czyli?my / wczoraj 29.VII. o godz. 21.00 ;-) /
zapisy na tegoroczne Rekolekcje Letnie.

Zapraszamy za rok w tym samym terminie i miejscu!

Zapisuj? si? ludzie (i ca?e rodziny) z ca?ej Polski:

Warszawa, ?widnik, Toru?, ?l?sk, Rumia,

Gdynia, Ko?cierzyna, Szczecin, Gda?sk itp.!

Osoba doros?a: 65 z?/doba (nocleg + pe?ne wy?ywienie). Dzieci: zni?ki

Informacje podstawowe i szczeg?owe - poni?ej plakatu

Strza?ka na plakacie pokazuje
miejsce naszych Rekolekcji Letnich "Wakacje z Bogiem"


br />

Wi?cej: Informacje podstawowe + zdj?cia + zapisy


TEMAT

CZAS APOKALIPSY

Jak przygotowa? si? na przyj?cie Pana?

Temat opracowywany jest na bazie Listw ?w. Piotra,
prosimy wi?c o przeczytanie tych listw wcze?niej.

TERMIN

Pocz?tek:

RECEPCJA od: 31.07.2013, ?roda, od godz. 16.00
(faktycznie od godz. 14.00)
-------------------------------------
START REKOLEKCJI: 31.07.2013, ?roda, godz. 18.00 (KOLACJA)

===============================
Zako?czenie:
niedziela 4.08.2013, ok. godz. 15.00.

KOSZT

Osoba doros?a: 65 z?/doba (nocleg + pe?ne wy?ywienie)

Dziecko do lat 8: 48 z?/doba (nocleg + 1/2 porcji)

B. ma?e dziecko (nie zajmuje du?ego ??ka i jest karmione przez rodzicw):
20 z? / ca?y pobyt

(!) Przedp?ata: 100 z? (osoba doros?a), 70 z? (Dziecko do lat 8)

ZAPISY

FORMULARZ:

?RD?A

?wiadectwo:
jak dosz?o do tego, ?e organizujemy Letnie Rekolekcje Biblijne
"Wakacje z Bogiem"

Link do ?wiadectwaZdj?cia naszego o?rodka rekolekcyjnego:

Informacje szczeg?owe

Rekolekcje letnie organizujemy 13 raz z rz?du, ksi?dz Stanis?aw Fyda z Gdyni (wsp?organizator) b?dzie obecny ca?y czas.

Dla dzieci powy?ej 3 lat (w czasie zaj?? katechetycznych dla doros?ych) b?dzie zorganizowana opieka.

Zapisy i pytania: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   lub   Michael tel. 607 154 100

Zapraszamy serdecznie WSZYSTKICH CH?TNYCH

(z Kaszub, okolic Gda?ska i naszych czytelnikw i sympatykw z Internetu)

Ju? w zesz?ym roku go?cili?my kilka rodzin z dzie?mi, ktre pozna?y nas i zapisa?y si? przez te stron? internetow?.
Cieszymy si?, ?e w tym roku jest podobnie - ju? mamy pierwsze zg?oszenia osb, ktre znalaz?y nas "w Internecie".

Katechezy (konferencje), jak co roku, b?d? w wi?kszo?ci oparte o Pismo ?w. i b?d? porusza? nasze codzienne, osobiste i rodzinne problemy.
Przyjed? i poszukajmy razem, we wsplnocie, nad pi?knym kaszubskimi jeziorami - odpowiedzi na problemy wiary!
.
Codziennie Msza ?w., adoracja, wieczorem spontaniczne uwielbienie z modlitwami wstawienniczymi o uzdrowienie.

Po obiedzie 4,5 godzinny (!) blok czasu wolnego - strze?one k?pielisko 100m od domkw,
gdzie b?dziemy spa?! (rowery wodne, kajaki, ?aglwki do wypo?yczenia, pomost + ogrodzony brodzik dla maluchw).

PLAN dnia rekolekcyjnego

7 15


Jutrznia (tylko dla ch?tnych)
8 00


?niadanie
9 00


I Konferencja
9 40


Przerwa
9 50


II Konferencja
10 30 do 11 20 Modlitwa Osobista (+ Adoracja)
11 20


Przerwa
11 30 do 12 40 Grupy dzielenia
12 40


Przerwa
13 00


Obiad
13 30 do 18 00 Czas wolny:

K?pielisko, zaj?cia sport., spacery itp.
18 00


Kolacja
18 30


Przerwa
19 00


Msza ?wi?ta
20 00 do 21 30 Spotkanie Modlitewne


Opieka nad dzie?mi od godz. 850 do 1245

Wkrtce wi?cej danych szczeg?owych.

W razie pyta? prosz? o kontakt

Pozdrawiamy ciep?o ze s?onecznych Kaszub!

Ps. Od nas jest blisko nad morze. Do Ba?tyku godzina drogi:

  • do Gda?ska lub
  • do ?eby.

Mo?na wi?c po??czy? czas rekolekcyjny z wizyt? nad pi?knym, polskim morzem!
No i Kaszuby! setki jezior i lasy. Dla ka?dego co? mi?ego.
Zapraszamy serdecznie na:

Rekolekcje Letnie: "WAKACJE Z BOGIEM 2013"

na Kaszubach!

Oto lokalizacja/mapka naszych rekolekcji
GPS: 54.202014, 17.721977

Rekolekcje Letnie 2013 - "Wakacje z Bogiem"

Nowe zdj?cia! Z 7.VII.2013 r.


ko?ci?, domki, teren wok?, wiata, gril, hala sportowa, boiska, ?cianka wspinaczkowa, kapielisko, parking itp.

Zapisy na Rekolekcje Letnie 2013

Je?eli chcesz sp?dzi? z rodzin? (czy samemu) kilka dni nad pi?knym i du?ym kaszubskim jeziorem z lud?mi, ktrzy poszukuj? i znajduj? Boga - zapraszamy serdecznie!

We wcze?niejszych artyku?ach informacje szczeg?owe.

ZAPISY. Link do formularza: - kliknij "Wi?cej" pod tym tekstem.


Nie odk?adaj zapisw na nasze rekolekcje, bo mo?e zabrakn?? miejsc!
(Ju? zapisa?o si? kilkadziesi?t osb)

Rekolekcje Letnie: "WAKACJE Z BOGIEM 2013"

Temat g?wny rekolekcji:

"CZAS APOKALIPSY. Jak przygotowa? si? na przyj?cie Pana?"

Koszt Rekolekcji 2013

Koszt Rekolekcji Letnich "WAKACJE Z BOGIEM" - Mausz 2013

Plan dnia rekolekcyjnego

Rekolekcje Letnie: "WAKACJE Z BOGIEM 2013"

Plan dnia rekolekcyjnego

Dzi? zako?czy? si? V Oglnopolski Tydzie? Biblijny.

Has?em przewodnim by?y s?owa: Panie, wierz?, ?e ty jeste? Mesjaszem, Synem Bo?ym.

Has?o V Oglnopolskiego Tygodnia Biblijnego nawi?zywa?o do tematu Roku Duszpasterskiego w Polsce i do prze?ywanego w Ko?ciele Powszechnym Roku Wiary. Has?o to cytat z Marty (siostra zmar?ego i pogrzebanego kilka dni wcze?niej ?azarza), ktra zwraca si? do Chrystusa. W odpowiedzi na tak mocn? wiar? Pan Jezus, jak pami?tamy, wskrzesi? jej brata ?azarza, a wiele ludzi - w?a?nie poprzez ten cud rozpozna?o w Chrystusie oczekiwanego Pana i Zbawiciela.

Co jednak w praktyce wydarzy?o si? w naszym Ko?ciele,

WIELKANOC 2013

?yczymy wszystkim wszystkiego najlepszego po ?wi?tach Wielkiej Nocy ;-)

w szczeglno?ci:
by?my byli wierni postanowieniom
  • wielkopostnym i
  • wielkanocnym,
w te kolejne, zwyk?e ju? dni.

ZMARTWYCHWSTANIE PA?SKIE

Zmartwychwstanie Jezusa ma moc przemieni? tak?e nasze ?ycie. Oby?my wszyscy do?wiadczyli tej mocy w rozpoczynaj?cym si? w?a?nie Okresie Wielkanocnym. Oby?my przepe?nieni mi?o?ci? do Boga Ojca, rozlan? w naszych sercach przez Ducha ?wi?tego, z rado?ci? chwalili Jezusa Chrystusa, Tego, ktry nas wyzwoli?!

TRIDUUM PASCHALNE

Trzy ?wi?te dni Wielkiego Tygodnia stanowi? szczyt liturgii ca?ego Roku Ko?cielnego, dlatego chcieli?my po?wi?ci? im nieco wi?cej uwagi. Niech te kilka refleksji pomo?e nam prze?y? je jak najlepiej i przygotowa? nasze serca na rado?? zmartwychwstania.

Triduum Paschalnego nie rozpoczyna zegar bij?cy o p?nocy, lecz Msza ?wi?ta Wieczerzy Pa?skiej Wielkiego Czwartku. Sprawowana jest ona w ?wi?tyniach wsplnot parafialnych w godzinach wieczornych. Triduum Paschalne ko?cz? dopiero nieszpory Niedzieli Zmartwychwstania.

Więcej artykułów…

Strona 2 z 15

2

III Rekolekcje na Wyspie 2-8.08.20152 zdj?cia grupowe (R.L. 2015) - r?na pogoda :)

... na drugim mniej ludzi :)

Wi?ksze zdj?cia: prze?lemy (chyba) link na maila...

LISTA zapisw na tegoroczne rekolekcje ZOSTA?A w?a?nie (pi?tek, 10 lipca 2015 godz.: 6:00) ZAMKNI?TA - 200 osb zapisanych :)

<><

Jak dojecha? na nasze "Rekolekcje na Wyspie":---------- ======== ---------- |||||||| ---------- ======== ----------

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
  • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
  • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Czytanie Pisma ?wi?tego jako S?owa Bo?ego:

1Najpierw si? pomdl: popro? Boga o otwarcie serca i obdarowanie ci? Duchem ?wi?tym.

2U?wiadom sobie zanim otworzysz Bibli?: b?dziesz rozmawia? z samym Bogiem, otwrz ca?kowicie swe serce.

3Zacznij od Ewangelii: najlepiej ?w. ?uka-
sza, potem Dzieje Apostolskie. Potem mo?esz przeczyta? pozosta?e Ewangelie ju? w normalnej kolejno?ci

4W tekst Biblii wchod? powoli: i z uwag?, tu ka?de zdanie i s?owo ma znaczenie. Skup si? na Jego s?owie

5Staraj si? zrozumie?: i zapami?ta? co czytasz. Zapisz sobie wa?ne dla ciebie zdanie, by p?niej je kontemplowa?.

6Rozpraszaj?ce ciebie my?li: zapisuj na karteczkach, przerwij na chwil? i popro? Boga o pomoc w dalszym czytaniu.

Feature Demo Image

Istota i historia Odnowy

Katolicka Odnowa Charyzma-
tyczna nie jest jednolitym
ruchem o zasi?gu ?wiatowym.
Nie ma jednego za?o?yciela,
nie ma te? listy cz?onkw.
Feature Demo Image

Odnowa w Polsce

W latach 70-tych kilku polskich kap?anw zetkn??o si? z Odnow? Charyzmatyczn? poza Polsk?. Postanowili przenie?? to do?wiadczenie na grunt polski.
Feature Demo Image

Odnowa na ?wiecie

Mi?dzynarodowe S?u?by Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej ICCRS to "zrzeszenie zrzesze?" grup Odnowy Charyzmatycznej na ?wiecie.

?wieccy w Ko?ciele - ?pi?cy rycerze ?

Prawa i obowi?zki ?wieckich w KK

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013