Kurs Ewangelizacyjny "FILIP"

Cieszymy si?, ?e mo?emy zaprosi? CIEBIE na

Kurs Ewangelizacyjny "FILIP"


(to taka Ewangelia w pigu?ce dla wszystkich
pragn?cych bli?szej relacji z Panem Jezusem).

TERMIN:

23 i 24 kwietnia br. (sobota i niedziela)

MIEJSCE:

Salki katechetyczne przy ko?ciele w Sul?czynie

ZG?OSZENIA do:

Micha? Kapusta: tel: 607 154 100
KOSZT /posi?ki/: podamy jutro

---------------------------------------

Rekolekcje "Kurs FILIP" to ?wietna okazja, by w krtkim czasie w weso?ej atmosferze, kompetentnie i z perspektyw? na przysz?o?? pozna? lub od?wie?y? sobie najwa?niejsze prawdy chrze?cija?stwa.
To tylko sobota i niedziela,
Ksi?dz b?dzie obecny w trakcie kursu

TERMINY SZCZEG?OWE Rekolekcji:

- SOBOTA (23 kwietnia 2016):
Start: 8:30 recepcja /salki katechetyczne/ - ?niadanie jemy w domu.
Rekolekcje trwaj? od godz. 9 do oko?o godz. 21.30.


- NEDZIELA (24 kwietnia 2016): Msza ?w. 7:00
o godz. 8 - wsplne ?niadanie /salki katechetyczne/
Zako?czenie w niedziel? oko?o godz. 14:00.

Organizatorzy zapewniaj? posi?ki. W sobot? obiad i kolacja, natomiast w niedziel? ?niadanie i obiad.
Koszt ca?kowity uczestnictwa w rekolekcjach to 50 z? (obejmuje wszystkie posi?ki oraz materia?y potrzebne do realizacji kursu).
W rekolekcjach uczestniczy? mog? osoby od 18 lat wzwy?. W wyj?tkowych przypadkach rwnie? nieco m?odsze osoby po wcze?niejszej konsultacji rodzicw z organizatorami.

ZAPISY i Kontakt: Micha? tel. 607 154 100


Nie s? to rekolekcje tylko dla m?odych.
Najstarsze osoby na wcze?niej organizowanych
kursach FILIP mia?y ponad 70 lat.