I sobota miesi?ca - luty 2013

To ju? ponad 40 (czterdzie?ci) spotka? modlitewnych, na ktrych studiujemy Bibli?, modlimy si?.

Aktualnie "przerabiamy" Ewangeli? w/g ?w. Marka.

Ka?de spotkanie Wsplnoty BETLEJEM OBEJMUJE:

  • Msza ?w.,
  • modlitwy uwielbienia i pie?ni,
  • katecheza, na koniec
  • agapa.

Cieszy nas bardzo to, ?e jest nas coraz wi?cej !

Na poni?szym zdj?ciu z tego spotkania (obok tylko fragment - miniaturka) brak kilku osb, ktre niestety musia?y wyj?? wcze?niej.

Zapraszamy na najbli?sze spotkanie: 2 lutego, 18.00 w ko?ciele (Biblia dla Ciebie ju? czeka ! ;-)