Wielki Post 2015 #14

Czemu wymieniasz moje przykazania
i na ustach masz moje przymierze?
Ty, co nienawidzisz karno?ci,
a s?owa moje odrzuci?e? za siebie?
Ty tak post?pujesz, a Ja mam milcze??
Czy my?lisz ?e jestem do ciebie podobny?
(Ps 50,8-9.16bc-17.21.23 fragm.)
To o nas,
w ka?dym b?d? razie - o mnie

Panie , prosze o pomoc w nawceniu,
bym stan?? w prawdzie, w prawdzie o sobie samym...

Wasz Michael