Wielki Post 2015 #11

Jezus powiedzia? do swoich uczniw: S?yszeli?cie, ?e powiedziano: B?dziesz mi?owa? swego bli?niego, a nieprzyjaciela swego b?dziesz nienawidzi?.
A Ja wam powiadam: Mi?ujcie waszych nieprzyjaci? i mdlcie si? za tych, ktrzy was prze?laduj?; tak b?dziecie synami Ojca waszego, ktry jest w niebie;

(Mt 5,43-48 fragm.)
To trudne... Mi?owa? nieprzyjaci?
ale czy niemo?liwe? ...najtrudniej kocha? tych nieprzyjaci?, ktrzy udaj? przyjaci? :)
Na zewn?trz , tzn. z boku, wida? inaczej ni? jest na prawd?.

Co robi? w takim wypadku?
Modli? si?!
Za siebie,
i za "nich"
o "wyklarowanie" sytuacji i o mi?o?? natruraln?, p?yn?c? z g??bi serca

Wasz Michael