Wielki Post 2015 #10

I po co rekolekcje wielkopostne?

To mwi Pan Bg: A je?liby wyst?pny porzuci? wszystkie swoje grzechy, ktre pope?nia?, a strzeg? wszystkich moich ustaw i post?powa?by wed?ug prawa i sprawiedliwo?ci, ?y? b?dzie, a nie umrze: nie b?d? mu poczytane wszystkie grzechy, jakie pope?ni?, lecz b?dzie ?y? dzi?ki sprawiedliwo?ci, z jak? post?powa?.
Czy? tak bardzo mi zale?y na ?mierci wyst?pnego - wyrocznia Pana Boga - a nie raczej na tym, by si? nawrci? i ?y?? A gdyby sprawiedliwy odst?pi? od swej sprawiedliwo?ci i pope?nia? z?o, na?laduj?c wszystkie obrzydliwo?ci, ktrym si? oddaje wyst?pny, czy taki b?dzie ?y?? ?aden z wykonanych czynw sprawiedliwych nie b?dzie mu poczytany, ale umrze z powodu nieprawo?ci, ktrej si? dopuszcza?, i grzechu, ktry pope?ni?. Wy mwicie: Sposb post?powania Pana nie jest s?uszny.
S?uchaj jednak?e, domu Izraela: Czy mj sposb post?powania jest nies?uszny, czy raczej wasze post?powanie jest przewrotne?
Je?li sprawiedliwy odst?pi? od sprawiedliwo?ci, dopuszcza? si? grzechu i umar?, to umar? z powodu grzechw, ktre pope?ni?. A je?li bezbo?ny odst?pi? od bezbo?no?ci, ktrej si? oddawa?, i post?puje wed?ug prawa i sprawiedliwo?ci, to zachowa dusz? swoj? przy ?yciu.
Zastanowi? si? i odst?pi? od wszystkich swoich grzechw, ktre pope?nia?, i dlatego na pewno ?y? b?dzie, a nie umrze.

(Ez 18,21-28)

I po co rekolekcje wielkopostne?
Skoro sam Pan Bg je przeprowadza w powy?szym tekscie to doskona?y wzr, warto go stosowa? w KA?DYCH REKOLEKCJACH.
Omwienie sytuacji grzesznych, POKAZANIE DROGI w?a?ciwej / mi?ej Bogu
i obietnica nagrody, i to jakiej - wiecznej!

Wasz Michael