Wielki Post 2015 #9

Krlowa Estera zwrci?a si? do Pana, przej?ta niebezpiecze?stwem ?mierci. I b?aga?a Pana, Boga Izraela, i rzek?a: Panie mj, Krlu nasz, Ty jeste? jedyny, wspom? mnie samotn?, nie maj?c? oprcz Ciebie ?adnego wspomo?yciela, bo niebezpiecze?stwo jest niejako w r?ce mojej. Ja s?ysza?am od m?odo?ci mojej w pokoleniu moim w ojczy?nie, ?e Ty, Panie, wybra?e? Izraela spo?rd wszystkich narodw i ojcw naszych ze wszystkich ich przodkw na wieczyst? posiad?o?? i uczyni?e? im tak wiele rzeczy wed?ug obietnicy. Wspomnij, Panie, poka? si? w chwili udr?czenia naszego i dodaj mi odwagi, Krlu bogw i W?adco nad wszystkimi w?adcami. Daj odpowiedni? mow? w usta moje przed obliczem lwa i obr? serce jego ku nienawi?ci do wroga naszego, aby zgin?? on sam i ci, ktrzy z nim jedno my?l?. Wybaw nas r?k? Twoj? i wspom? mnie opuszczon? i nie maj?c? nikogo oprcz Ciebie, Panie, ktry wiesz wszystko.
(Est 14,17 k-m.r-t)

czasem TYLKO BG jest naszym ratunkiem,
tak jeste?my samotni, niezrozumiali, zapomniani...

Tylko Bg...
i a? Bg!

Wasz Michael