Wielki Post 2015 #7

Wy zatem tak si? mdlcie:
Ojcze nasz, ktry jeste? w niebie, niech si? ?wi?ci imi? Twoje! Niech przyjdzie krlestwo Twoje; niech Twoja wola spe?nia si? na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, ktrzy przeciw nam zawinili; i nie dopu??, aby?my ulegli pokusie, ale nas zachowaj od z?ego!
(Mt 6,7-15 fragm.)

Modlitwa w oryginale brzmi troch? inaczej ni? w naszym katechi?mie... Dotyczy to dok?adnie zdania:
i nie dopu??, aby?my ulegli pokusie Pan Bg nigdy sam nas nie kusi ("nie wodzi") ale dopuszcza pokusy, by nas prbowa?.
Jak cz?sto Ci si? udaje odrzucic pokus??
Mi czasami si? udaje...
Wasz Michael