Wielki Post 2015 #4

Dzi? nakaz (bardzo wyra?ny!) ale i obietnica b?ogos?awienstwa:
Dzi? Pan, Bg twj, rozkazuje ci wykona? te prawa i nakazy. Strze? ich, pe?nij z ca?ego swego serca i z ca?ej duszy. Dzi? uzyska?e? to, ?e Pan ci powiedzia?, i? b?dzie dla ciebie Bogiem, o ile ty b?dziesz chodzi? Jego drogami, strzeg? Jego praw, polece? i nakazw oraz s?ucha? Jego g?osu.
(Pwt 26,16-19)

Id?my za Panem, za Jego g?osem, a znajdziemy ?ycie!