Wielki Post 2015 #3

Nie po??cie tak, jak dzi? czynicie, ?eby si? rozlega? zgie?k wasz na wysoko?ci. Czy? to jest post, jaki Ja uznaj?, dzie?, w ktrym si? cz?owiek umartwia? Czy zwieszanie g?owy jak sitowie i u?ycie woru z popio?em za pos?anie - czy? to nazwiesz postem i dniem mi?ym Panu? Czy? nie jest raczej ten post, ktry wybieram: rozerwa? kajdany z?a, rozwi?za? wi?zy niewoli, wypu?ci? wolno uci?nionych i wszelkie jarzmo po?ama?; dzieli? swj chleb z g?odnym, wprowadzi? w dom biednych tu?aczy, nagiego, ktrego ujrzysz, przyodzia? i nie odwrci? si? od wsp?ziomkw.

(Iz 58,1-9) fragm. B?d?my uwa?ni, by nie tworzy? pozorw nawracania si?, grozi to ka?demu z nas. Wiem, ?e mi szczeglnie to grozi...
Nawracajmy si?...