Zobacz VIDEO cz?onka wsplnoty Betlejem
i studenta teologii - Miko?aja Kapusty.

Dlaczego jestem i zawsze b?d? Katolikiem?
Oto 7 rozwini?tych argumentw, ktre mnie przekonuj?, a mo?e umocni? i Ciebie - Katoliku.

Film oczywi?cie nie wyczerpuje tematu. Ma bowiem charakter osobistego ?wiadectwa, a nie kompletnego wyk?adu historii chrze?cija?stwa. Jednak swoje zadanie spe?ni?. Jasno okre?li? moje pogl?dy i umocni? niektrych Katolikw. Zapraszam serdecznie!

Szalom!

Po wi?cej zapraszam na stron? DobraNowina.net