Rekolekcje Letnie 2014: 28.VII - 2.VIII

Zapraszamy serdecznie na:

Rekolekcje letnie na Kaszubach!

nad wielkim Jeziorem Mausz, ze strze?onym k?pieliskiem pt:

"Rekolekcje na Wyspie"

CENA za 1 dzie?:

(jest 5 dni)
nocleg + wy?ywienie:

69 z? - osoba doros?a

49 z? - dziecko do 8 lat

B. ma?e dzieci (ktre jedz? i spi? z rodzicami = 5 z?/dzie?)

"Rekolekcje na Wyspie"

to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar?

dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.


START:
28.07. (poniedzia?ek) - godz. 17.00


ZAKO?CZENIE:
2.08. (sobota) 2014 r. - godz. 15.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.

Zapisy do 20 lipca 2014 r.


----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 14 lat...


Ksi?dz b?dzie obecny ca?y czas na rekolekcjach.

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw z 21-letnim animatorem


4-5 osobowe pokoje z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik
(dla wi?kszo?ci rodzin)
oraz 2, 3 i 4 osobowe pokoje w pawilonie

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.

Po obiedzie 4,5 godziny wolnego

                  W JEDNYM BLOKU!

Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

 

DU?E ZDJ?CIE z zesz?ego roku :)