• Rekolekcje Letnie - Wakacje z Bogiem 2013
Previous Next

"REKOLEKCJE na Wyspie 2016" 7-13.08.2016


"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:

START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30
ZAKOŃCZENIE: 13.08 (sobota) obiad 12:30TEMAT „Rekolekcji na Wyspie 2016”:

„Jak być szczęśliwym”

(na bazie 8 Błogosławieństw)W "Rekolekcjach na Wyspie 2016"
będzie uczestniczyło ok. 220 osób
Aktualne Info o stanie zdrowia o. Mietka Wołoszyna SJ obok.
(Prosimy o dalszą modlitwę!)


--------------------------------
=============
--------------------------------

10 minut temu
(2015.11.26, godz. 14:00)
rozeznaliśmy z Panem: robimy
"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:
START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30

- Zakończenie: 13.08 (sobota) obiad


:)
Powyższa liczba będzie aktualizowana w miarę zapisywania się kolejnych rodzin/osób :)

Oto Słowo od Pana, o które prosiliśmy, by potwierdził nasze rozeznanie (odp. na pytanie: czy robić "Rekolekcje na Wyspie 2016" ?):

JAHWE króluje: wesel się ziemio, radujcie się mnogie wyspy !

Ps 97,1 :)

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

Zmartwychwstanie Jezusa ma moc przemienić także nasze życie. Obyśmy wszyscy doświadczyli tej mocy w rozpoczynającym się właśnie Okresie Wielkanocnym. Obyśmy przepełnieni miłością do Boga Ojca, rozlaną w naszych sercach przez Ducha Świętego, z radością chwalili Jezusa Chrystusa, Tego, który nas wyzwolił!

Wielkanoc jest najstarszym, największym i centralnym świętem chrześcijańskim. Gdyby bowiem Chrystus nie zmartwychwstał, nie obchodzilibyśmy żadnych innych świąt, którymi w ciągu całego roku się cieszymy. Nie byłoby również wspólnoty chrześcijan, której fundamentem jest przecież Zmartwychwstanie Chrystusa.

Święta Wielkanocne wzięły swój początek od żydowskiej Paschy, czyli wyjścia narodu wybranego z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej. Żydzi świętowali Paschę 14-go dnia księżycowego miesiąca Nisan. Wtedy to dokonała się Chrystusowa Pascha – przejście Chrystusa przez śmierć do chwały zmartwychwstania.

Na Soborze Nicejskim w roku 325 ustalono, że Wielkanoc w Kościele będziemy obchodzić w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca, gdyż wówczas nastąpiło Zmartwychwstanie Chrystusa.

Za czasów Jezusa w święto Paschy gromadzili się w Jerozolimie bardzo licznie wierni religii mojżeszowej. Składali baranka wielkanocnego we wspólnej ofierze, a potem spożywali go we wspólnotach rodzinnych, wspominając wyprowadzenie z niewoli egipskiej.

Dziś Chrystus Zmartwychwstały gromadzi swoich uczniów, jako Baranek Boży składa się w ofierze i zaprasza ich na ucztę, na której daje im spożywać Swoje Ciało i Swoją Krew. Jest to nasza Pascha, nasze przejście do nowego życia. Krew bowiem Chrystusa – Baranka ocala nas od grzechu i śmierci i czyni nas godnymi udziału w uczcie wiekuistej radości. Dlatego od najdawniejszych czasów w naszej polskiej tradycji, centrum stołu świątecznego zajmuje baranek wielkanocny z chorągiewką i radosnym napisem: Alleluja!

ORĘDZIE WIELKANOCNE

W czasie Wigilii Paschalnej śpiewane jest starożytne orędzie wielkanocne, Exsultet, obwieszczające początek radosnych obchodów: „Weselcie się już, zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się, słudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo”.

W dalszej części orędzie wysławia niezwykłe skutki zmartwychwstania Jezusa: „Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym”. Wszystko to dzięki temu, że Chrystus zmartwychwstał!

Właśnie teraz, w Okresie Wielkanocnym, Jezus pragnie wylać na każdego z nas te drogocenne i wspaniałe dary. Chce obmyć nas z grzechów i przywrócić nam niewinność. Chce uczynić nas na powrót wolnymi jak dzieci i napełnić radością zmartwychwstania. On zmartwychwstał i żyje! Oto największa prawda naszej wiary!

Zmartwychwstanie Jezusa ma moc przemienić także nasze życie. Obyśmy wszyscy doświadczyli tej mocy w rozpoczynającym się właśnie Okresie Wielkanocnym. Obyśmy przepełnieni miłością do Boga Ojca, rozlaną w naszych sercach przez Ducha Świętego, z radością chwalili Jezusa Chrystusa, Tego, który nas wyzwolił!

WEJDŹ DO RADOŚCI BOGA!

„Pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi – tak modli się Kościół na całym świecie słowami prefacji wielkanocnych. Zmartwychwstanie Jezusa, które świętujemy w czasie Wielkanocy, jest wydarzeniem radosnym. Jesteśmy zaproszeni do udziału w radości wielkanocnej poprzez rozważanie wielkich rzeczy, które uczynił dla nas Bóg przez śmierć i zmartwychwstanie swego Syna.

Sens i znaczenie zbawcze Zmartwychwstania

"Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara" (1 Kor 15, 14). Zmartwychwstanie stanowi przede wszystkim potwierdzenie tego wszystkiego, co sam Chrystus czynił i czego nauczał. Wszystkie prawdy, nawet najbardziej niedostępne dla umysłu ludzkiego, znajdują swoje uzasadnienie, gdyż Chrystus dał ich ostateczne, obiecane przez siebie potwierdzenie swoim Boskim autorytetem. (KKK 651)

Misterium Paschalne ma dwa aspekty: przez swoją śmierć Chrystus wyzwala nas od grzechu; przez swoje Zmartwychwstanie otwiera nam dostęp do nowego życia. Jest ono przede wszystkim usprawiedliwieniem, które przywraca nam łaskę Bożą, "abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych" (Rz 6, 4). Polega ono na zwycięstwie nad śmiercią grzechu i na nowym uczestnictwie w łasce. Dokonuje ono przybrania za synów, ponieważ ludzie stają się braćmi Chrystusa, jak sam Jezus nazywał uczniów po Zmartwychwstaniu: "Idźcie i oznajmijcie moim braciom" (Mt 28, 10; J 20, 17). Stają się oni braćmi nie przez naturę, ale przez dar łaski, ponieważ to przybrane synostwo udziela rzeczywistego uczestnictwa w życiu jedynego Syna, który objawił się w pełni w swoim Zmartwychwstaniu. (KKK 654)

Wreszcie Zmartwychwstanie Chrystusa - i sam Chrystus Zmartwychwstały - jest zasadą i źródłem naszego przyszłego zmartwychwstania: "Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli... I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni" (1 Kor 15, 20-22). W oczekiwaniu na to wypełnienie, Chrystus Zmartwychwstały żyje w sercach wiernych. W Nim chrześcijanie "kosztują mocy przyszłego wieku" (Hbr 6, 5), a ich życie zostało wprowadzone przez Chrystusa do wnętrza życia Bożego, aby "już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał" (2 Kor 5, 15). (KKK 655)

UCZESTNICZYMY W JEGO ZMARTWYCHWSTANIU!

„Bóg wskrzesił nas razem z Chrystusem i wraz z Nim posadził nas na wyżynach niebieskich” (Ef 2, 6). Zatem poucza nas: Jeżeli wierzycie, że Chrystus powstał z martwych, wierzcie, że i wy wraz z Nim tak samo zmartwychwstaliście; jeżeli wierzycie, że Chrystus zasiada po prawicy Ojca w niebie, wierzcie, że i wy zostaliście umieszczeni nie na ziemi, lecz na wyżynach niebieskich; jeżeli wierzycie, że umarliście wraz z Chrystusem, wierzcie, że wraz z Nim i żyć będziecie; jeżeli wierzycie, że Chrystus umarł dla grzechu i żyje dla Boga, to i wy będziecie martwi dla grzechu i żyjecie dla Boga. Wszystko, co o Nim napisano… Jego narodziny, wychowanie, moc, męka i zmartwychwstanie, nie tylko dokonało się ówcześnie, ale i teraz w nas się dokonuje.”

Orygenes (ok. 185-253/254)


CO CHRYSTUS MÓWI DO NAS?

– Uwierzcie; uwierzcie, że będziecie mieli udział w mojej wspaniałej uczcie, ponieważ Ja nie gardziłem waszym nędznym pokarmem. Czyż Ten, który dzielił waszą niedolę, nie obdarzy was swoim błogosławieństwem? Z całą pewnością udzieli go wam. On dał nam obietnicę uczestnictwa w Jego życiu. Ale On uczynił coś jeszcze bardziej niewiarygodnego. Przyjął za nas śmierć. Dzięki temu prawdą mogło się stać to, co powiedział: Zapraszam was do uczestnictwa w moim życiu, gdzie nie ma śmierci. Zobaczcie więc, do czego was zapraszam – do krainy aniołów, do przyjaźni z Ojcem i Duchem Świętym, do wiecznego ucztowania, do radości bycia moimi braćmi. Przede wszystkim jednak zapraszam was do Siebie, do uczestnictwa w całym moim życiu. Czyż nie jesteście w stanie uwierzyć, że dam wam moje życie? Przyjmijcie więc moją śmierć jako gwarancję.

Dlatego, jak długo żyjemy w tym doczesnym ciele, umierajmy razem z Chrystusem przez zmianę swego postępowania, abyśmy mogli żyć z Nim na wieki w prawości i miłości. Dopóki nie przyjdziemy do Tego, który przyszedł do nas, dopóki nie zaczniemy żyć w zjednoczeniu z Tm, który umarł za nas, dopóty nie posiądziemy obiecanego błogosławionego życia.

Z kazania św. Augustyna

III Rekolekcje na Wyspie 2-8.08.20152 zdjęcia grupowe (R.L. 2015) - różna pogoda :)

... na drugim mniej ludzi :)

Większe zdjęcia: prześlemy (chyba) link na maila...

LISTA zapisów na tegoroczne rekolekcje ZOSTAŁA właśnie (piątek, 10 lipca 2015 godz.: 6:00) ZAMKNIĘTA - 200 osób zapisanych :)

<><

Jak dojechać na nasze "Rekolekcje na Wyspie":---------- ======== ---------- |||||||| ---------- ======== ----------

Ojciec Mieczysław Wołoszyn SJ walczy o życie

Ojciec Mieczysław Wołoszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o życie.

Mietek Wołoszyn SJ

Prosimy o gorącą modlitwę w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczysława na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczysław od wielu lat modlił się o beatyfikację o. Alfreda Cholewińskiego, dlatego módlmy się dalej o uzdrowienie o. Mieczysława przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy już:

TEMAT „Rekolekcji na Wyspie 2016”:

„Jak być szczęśliwym”

(na bazie 8 Błogosławieństw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 było nas ok. 30 osób
w roku 2012 było nas ok. 60 osób,
w roku 2013 było nas ok. 100 osób,
w roku 2014 było nas ok. 140 osób,
w roku 2015 było nas ok. 200 osób,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdjęcie zbiorowe z roku 2015:


Zdjęcie zbiorowe z roku 2014:

Zdjęcie zbiorowe z roku 2013:

Zdjęcie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to święty czas dorocznej zadumy nad swą wiarą dla rodzin z dziećmi (będzie opieka) i osób samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKOŃCZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich chętnych wierzących i poszukujących.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Dorośli i dzieci powyżej 8 lat: 80 zł/doba (nocleg+ pełne wyżywienie)
  • Dzieci do 8 lat - łóżko i 1/2 porcji: 57 zł
  • Dzieci nie zajmujące łóżka i bez porcji: 36 zł za cały pobyt

Zastrzegamy sobie łączenie noclegów dla osób samotnych czy małżeństw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 mężczyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 małżeństwa, które nie przyjechały razem mogą zostać zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzeczeńskie i grupy młodzieży obojga płci nie mogą być
(z oczywistych względów) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Możliwe wynajęcie dodatkowego miejsca w ośrodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dziećmi:

opieka nad dziećmi w trakcie zajęć do obiadu

osobna grupa nastolatków
z 23-letnim animatorem Mikołajem Kapustą, znanym videoblogerem, apologetą:
jego kilkanaście filmów obejrzało na YouTube ponad 600.000 (sześćset tysięcy) osób.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z łazienką (kafelki!) i antresolą, na parterze, z wyjściem na trawnik

Mamy z małymi dziećmi mogą słuchać konferencji na kocyku (trawa) przy kościółku.

Strzeżone kąpielisko z brodzikiem

Wypożyczalnia sprzętu pływającego

KONTAKT
Proszę ŚMIAŁO pytać o wszystko !
Tel.: Michał 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i pół!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osób samotnych.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj się z nami także przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zachęcamy też do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

Świadectwo Michaela

Zostań teologiem!

Zostań teologiem

na miarę czasów!

Polecamy wszystkim poszukującym PRAWDY:

Nauka na UKSW (Ośrodek Badań Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sześć lat.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów,
ćwiczeń i praktyk i mają za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od października 2006 roku studia teologiczne prowadzone są w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artykuły chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dziećmi

i osób samotnych.

W pięknym Sulęczynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczegóły o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najczęściej czytane

Ile osób na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 

Polecamy

Klub Książki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stronę WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowaną treścią na swoją stronę WWW!
Poniżej (działający) przykład jednej
z trzech proponowanych szerokości:
Zobacz:
wszystkie przykłady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
którą pomagamy redagować.

Czytanie Pisma świętego jako Słowa Bożego:

1Najpierw się pomódl: poproś Boga o otwarcie serca i obdarowanie cię Duchem Świętym.

2Uświadom sobie zanim otworzysz Biblię: będziesz rozmawiał z samym Bogiem, otwórz całkowicie swe serce.

3Zacznij od Ewangelii: najlepiej św. Łuka-
sza, potem Dzieje Apostolskie. Potem możesz przeczytać pozostałe Ewangelie już w normalnej kolejności

4W tekst Biblii wchodź powoli: i z uwagą, tu każde zdanie i słowo ma znaczenie. Skup się na Jego słowie

5Staraj się zrozumieć: i zapamiętać co czytasz. Zapisz sobie ważne dla ciebie zdanie, by później je kontemplować.

6Rozpraszające ciebie myśli: zapisuj na karteczkach, przerwij na chwilę i poproś Boga o pomoc w dalszym czytaniu.

Feature Demo Image

Istota i historia Odnowy

Katolicka Odnowa Charyzma-
tyczna nie jest jednolitym
ruchem o zasięgu światowym.
Nie ma jednego założyciela,
nie ma też listy członków.
Feature Demo Image

Odnowa w Polsce

W latach 70-tych kilku polskich kapłanów zetknęło się z Odnową Charyzmatyczną poza Polską. Postanowili przenieść to doświadczenie na grunt polski.
Feature Demo Image

Odnowa na świecie

Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej – ICCRS to "zrzeszenie zrzeszeń" grup Odnowy Charyzmatycznej na świecie.

Czy istnieje wspólnotologia

czyli nauka o wspólnotach modlitewnych ?

 

Świeccy w Kościele - śpiący rycerze ?

Prawa i obowiązki świeckich w KK

 

Spotkania modlitewne

dla każdego !

Modlitwa spontaniczna, śpiewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy każdą chętną osobę !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dział  poświęcony podstawowym wiadomościom o Biblii. Specjalnie utworzony z myślą o początkujących czytelnikach Pisma świętego.

Czytaj więcej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sulęczynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego Słowem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013