• Rekolekcje Letnie - Wakacje z Bogiem 2013
Previous Next

"REKOLEKCJE na Wyspie 2016" 7-13.08.2016


"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:

START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30
ZAKOŃCZENIE: 13.08 (sobota) obiad 12:30TEMAT „Rekolekcji na Wyspie 2016”:

„Jak być szczęśliwym”

(na bazie 8 Błogosławieństw)W "Rekolekcjach na Wyspie 2016"
będzie uczestniczyło ok. 220 osób
Aktualne Info o stanie zdrowia o. Mietka Wołoszyna SJ obok.
(Prosimy o dalszą modlitwę!)


--------------------------------
=============
--------------------------------

10 minut temu
(2015.11.26, godz. 14:00)
rozeznaliśmy z Panem: robimy
"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:
START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30

- Zakończenie: 13.08 (sobota) obiad


:)
Powyższa liczba będzie aktualizowana w miarę zapisywania się kolejnych rodzin/osób :)

Oto Słowo od Pana, o które prosiliśmy, by potwierdził nasze rozeznanie (odp. na pytanie: czy robić "Rekolekcje na Wyspie 2016" ?):

JAHWE króluje: wesel się ziemio, radujcie się mnogie wyspy !

Ps 97,1 :)

WIELKI PIĄTEK

ADORACJA KRZYŻA

To dzień męki i śmierci Chrystusa na krzyżu, dzień modlitewnej ciszy, ale nie żałoby. Dzień kontemplacji nad krwawą ofiarą, źródłem naszego zbawienia. Dzień miłosierdzia, przebaczenia i obietnicy szczerej odnowy życia chrześcijańskiego. Stajemy w tym dniu pod Krzyżem Jezusa, stajemy wobec milczenia Boga, który „stał się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej” (por. Flp 2, 8). Niech przeżycie liturgii Wielkiego Piątku wyciśnie na naszej duszy znak ucznia Chrystusowego i umocni miłość ku naszemu Odkupicielowi.

DROGA KRZYŻOWA

W kościołach odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Nie przebiegnijmy jednak zbyt szybko tej drogi; nie zapomnijmy o czymś bardzo ważnym, co często wymyka się naszej uwadze: nie będziemy mogli uczestniczyć w Zmartwychwstaniu Pana, jeżeli nie zjednoczymy się z Jego Męką i Śmiercią. Wyobraźmy sobie, że sami jesteśmy świadkami tych chwil. Jeśli chcemy poznać Chrystusa i iść za Nim, musimy się przejąć Jego cierpieniem i opuszczeniem, poczuć się sprawcami – a nie tylko widzami – biczowania, korony cierniowej, obelg, zdrad, gdyż to nasze grzechy zaprowadziły Go na Kalwarię.

LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU

Natomiast w godzinach wieczornych zgromadźmy się licznie, aby wziąć udział w specjalnej liturgii wielkopiątkowej. Upamiętnia ona tajemnicę naszego zbawienia: śmierci Chrystusa. O tej godzinie, o której kiedyś na dziedzińcu świątyni jerozolimskiej zabijano paschalne baranki, na Krzyżu za miastem umierał Jezus, Baranek, który na swoje ramiona wziął grzechy nas wszystkich.

Zgodnie z tradycją pierwszych wieków, Kościół w tym dniu nie sprawuje Eucharystii, lecz wzywa wiernych do adoracji Krzyża. Pierwsza część Liturgii Wielkiego Piątku składa się z procesji, leżenia krzyżem przed obnażonym ołtarzem, liturgii Słowa i rozszerzonej modlitwy powszechnej. Drugą część liturgii stanowi uroczysta adoracja krzyża, a trzecią Komunia św. kapłana celebrującego i wiernych. Jest to jedyny dzień w roku, w którym nie odprawia się Mszy św.

Na zakończenie liturgii kapłan uroczyście przenosi Najświętszy Sakrament do tzw. „Grobu Pańskiego”, gdzie wierni mogą przychodzić na adorację i trwać na modlitwie aż do Mszy rezurekcyjnej.

POST ŚCISŁY

W dniu tym wszyscy powinni zachować wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły. Wielu podejmuje dodatkowe umartwienia, jak choćby to, że nie przyjmują żadnych napojów przez cały dzień, ponieważ Chrystus wisząc na krzyżu cierpiał pragnienie i wołał „Pragnę”, „a gdy podano Mu napój, nie chciał pić”. W wielu domach nie słucha się muzyki rozrywkowej, nie ogląda się też programów telewizyjnych. Dawniej na znak smutku zasłaniano w mieszkaniu lustra.

Starajmy się dzień ten przeżyć jak uczniowie Ukrzyżowanego Mistrza również w naszych domach. W mieszkaniu winien być wyeksponowany w szczególny sposób krzyż – najlepiej umieścić go na stole na białej serwecie. O godz. 15.00, godzinie śmierci Chrystusa, zapalamy obok krzyża przynajmniej jedną świecę. Niech pali się ona przez cały czas naszego pobytu w mieszkaniu. Możemy również odtwarzać muzykę poważną o motywach pasyjnych. Jeśli to jest możliwe, udajmy się do kościoła na liturgię wielkopiątkową całą rodziną. Po powrocie z kościoła, po lekkim posiłku, wszyscy członkowie rodziny mogą zgromadzić się wokół krzyża, obok którego zapalamy świece.

Możemy przeczytać fragment z Ewangelii opisujący mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa (np. J 19, 1-42), rozważyć co oznacza ona w naszym życiu i spróbować odpowiedzieć na tak wielką miłość Boga do nas. Pomódlmy się wspólnie dziękując Bogu Ojcu za to, że wydał swojego jedynego Syna na śmierć za nasze grzechy, Jezusowi za ofiarę swojego życia na krzyżu, która przynosi nam zbawienie i możliwość powrotu do Boga i Duchowi Świętemu, że pozwala nam zbliżać się do tak wielkiej Tajemnicy i w niej uczestniczyć. Następnie powierzmy Bogu nasze życie prosząc o Jego kierownictwo i łaski potrzebne do tego, by zawsze być blisko Boga. Na zakończenie możemy odmówić „Ojcze Nasz”.

Niech krzyż pozostanie w centrum domu aż do godzin wieczornych Wielkiej Soboty, kiedy to jego miejsce zajmie paschał rodzinny. Należałoby również, jeśli jest w pobliżu kościół, odwiedzić Grób Chrystusa i tam odprawić adorację. W miastach jest tradycja, że odwiedza się wiele grobów, a wędrówka od kościoła do kościoła nabiera charakteru pielgrzymki wielkosobotniej.

BOŻY GRÓB

Zwyczajem integralnie związanym z przeżyciem Triduum Paschalnego w naszej polskiej duchowości jest urządzany we wszystkich świątyniach tzw. „Boży Grób” lub też „Grób Pański”. Jest to najczęściej w bocznej nawie lub w oddzielnej kaplicy dekorowany bardzo uroczyście ołtarz z umieszczoną figurą umęczonego Zbawiciela oraz miejscem na wystawienie Najświętszego sakramentu w monstrancji okrytej białym welonem.

Tradycja Bożego Grobu sięga starożytności chrześcijańskiej. Już w IV wieku w Jerozolimie odbywały się specjalne obrzędy w miejscach uświęconych Męką Chrystusa i dotyczyły również złożenia Ciała Pańskiego do grobu wykutego w skale. Do dnia dzisiejszego w piątek po zakończeniu Drogi Krzyżowej około godz. 16.00, w Jerozolimie można uczestniczyć we wzruszającym obrzędzie w Bazylice Grobu Pańskiego.

Między Kalwarią a Grobem Chrystusa znajduje się płyta, na której było złożone Ciało Jezusa i przygotowywane do pogrzebu. Gromadzą się wokół niej kobiety arabskie, chrześcijanki, i wśród modlitw i rzewnych śpiewów wylewają na tę płytę przyniesione wonne olejki i namaszczają nimi tę płytę. Następnie pielgrzymi nasączają nimi chusteczki i bandaże i zabierają je do swych domów.

Wzorując się na Jerozolimie w wielu regionach zaczęto budować Kalwarie i Groby Pańskie, aby przybliżyć i ułatwić wiernym przeżywanie zbawczych tajemnic Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Po pewnym czasie w innych krajach zwyczaj ten zanikł. W polskim przeżywaniu Triduum Paschalnego pozostał jednak jako trwała i żywa tradycja.

Zwyczaj urządzania „Bożego Grobu” sięga w Polsce XIII wieku. Wówczas to do przygotowanego „Bożego Grobu” przenoszono uroczyście krucyfiks. Przykrywano go ornatem czerwonego koloru i skrapiano wodą święconą.

Pod koniec wieku XV zaczęto umieszczać tam również figurę Zmartwychwstałego i Eucharystię w korporale. Od 1520 roku pojawiła się monstrancja, w której uroczyście wystawia się Najświętszy Sakrament. Od XVII wieku zaczęto Boży Grób przyozdabiać bardzo bogato i pojawił się zwyczaj umieszczania w nim obrzu lub figury Ciała Chrystusowego złożonego w grobie.

Z czasem przyjęło się całonocne czuwanie przy „Bożym Grobie” ze śpiewem psalmów i pieśni ludowych a także pełnienie wart honorowych przez różne organizacje, a zwłaszcza przez wojsko, policję, straż pożarną i harcerzy. Ten chwalebny zwyczaj przetrwał jako bardzo żywy aż do naszych czasów.

W wielu miastach, a szczególnie w Warszawie, istnieje zwyczaj nawiedzania Grobów Pańskich. Starajmy się tę piękną tradycję pielęgnować, ale nich to będzie dla nas forma pielgrzymki pokutnej połączonej z modlitwą i adoracją Chrystusa obecnego w Eucharystii.

III Rekolekcje na Wyspie 2-8.08.20152 zdjęcia grupowe (R.L. 2015) - różna pogoda :)

... na drugim mniej ludzi :)

Większe zdjęcia: prześlemy (chyba) link na maila...

LISTA zapisów na tegoroczne rekolekcje ZOSTAŁA właśnie (piątek, 10 lipca 2015 godz.: 6:00) ZAMKNIĘTA - 200 osób zapisanych :)

<><

Jak dojechać na nasze "Rekolekcje na Wyspie":---------- ======== ---------- |||||||| ---------- ======== ----------

Ojciec Mieczysław Wołoszyn SJ walczy o życie

Ojciec Mieczysław Wołoszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o życie.

Mietek Wołoszyn SJ

Prosimy o gorącą modlitwę w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczysława na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczysław od wielu lat modlił się o beatyfikację o. Alfreda Cholewińskiego, dlatego módlmy się dalej o uzdrowienie o. Mieczysława przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy już:

TEMAT „Rekolekcji na Wyspie 2016”:

„Jak być szczęśliwym”

(na bazie 8 Błogosławieństw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 było nas ok. 30 osób
w roku 2012 było nas ok. 60 osób,
w roku 2013 było nas ok. 100 osób,
w roku 2014 było nas ok. 140 osób,
w roku 2015 było nas ok. 200 osób,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdjęcie zbiorowe z roku 2015:


Zdjęcie zbiorowe z roku 2014:

Zdjęcie zbiorowe z roku 2013:

Zdjęcie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to święty czas dorocznej zadumy nad swą wiarą dla rodzin z dziećmi (będzie opieka) i osób samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKOŃCZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich chętnych wierzących i poszukujących.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Dorośli i dzieci powyżej 8 lat: 80 zł/doba (nocleg+ pełne wyżywienie)
  • Dzieci do 8 lat - łóżko i 1/2 porcji: 57 zł
  • Dzieci nie zajmujące łóżka i bez porcji: 36 zł za cały pobyt

Zastrzegamy sobie łączenie noclegów dla osób samotnych czy małżeństw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 mężczyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 małżeństwa, które nie przyjechały razem mogą zostać zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzeczeńskie i grupy młodzieży obojga płci nie mogą być
(z oczywistych względów) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Możliwe wynajęcie dodatkowego miejsca w ośrodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dziećmi:

opieka nad dziećmi w trakcie zajęć do obiadu

osobna grupa nastolatków
z 23-letnim animatorem Mikołajem Kapustą, znanym videoblogerem, apologetą:
jego kilkanaście filmów obejrzało na YouTube ponad 600.000 (sześćset tysięcy) osób.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z łazienką (kafelki!) i antresolą, na parterze, z wyjściem na trawnik

Mamy z małymi dziećmi mogą słuchać konferencji na kocyku (trawa) przy kościółku.

Strzeżone kąpielisko z brodzikiem

Wypożyczalnia sprzętu pływającego

KONTAKT
Proszę ŚMIAŁO pytać o wszystko !
Tel.: Michał 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i pół!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osób samotnych.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj się z nami także przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zachęcamy też do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

Świadectwo Michaela

Zostań teologiem!

Zostań teologiem

na miarę czasów!

Polecamy wszystkim poszukującym PRAWDY:

Nauka na UKSW (Ośrodek Badań Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sześć lat.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów,
ćwiczeń i praktyk i mają za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od października 2006 roku studia teologiczne prowadzone są w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artykuły chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dziećmi

i osób samotnych.

W pięknym Sulęczynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczegóły o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najczęściej czytane

Ile osób na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 

Polecamy

Klub Książki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stronę WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowaną treścią na swoją stronę WWW!
Poniżej (działający) przykład jednej
z trzech proponowanych szerokości:
Zobacz:
wszystkie przykłady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
którą pomagamy redagować.

Czytanie Pisma świętego jako Słowa Bożego:

1Najpierw się pomódl: poproś Boga o otwarcie serca i obdarowanie cię Duchem Świętym.

2Uświadom sobie zanim otworzysz Biblię: będziesz rozmawiał z samym Bogiem, otwórz całkowicie swe serce.

3Zacznij od Ewangelii: najlepiej św. Łuka-
sza, potem Dzieje Apostolskie. Potem możesz przeczytać pozostałe Ewangelie już w normalnej kolejności

4W tekst Biblii wchodź powoli: i z uwagą, tu każde zdanie i słowo ma znaczenie. Skup się na Jego słowie

5Staraj się zrozumieć: i zapamiętać co czytasz. Zapisz sobie ważne dla ciebie zdanie, by później je kontemplować.

6Rozpraszające ciebie myśli: zapisuj na karteczkach, przerwij na chwilę i poproś Boga o pomoc w dalszym czytaniu.

Feature Demo Image

Istota i historia Odnowy

Katolicka Odnowa Charyzma-
tyczna nie jest jednolitym
ruchem o zasięgu światowym.
Nie ma jednego założyciela,
nie ma też listy członków.
Feature Demo Image

Odnowa w Polsce

W latach 70-tych kilku polskich kapłanów zetknęło się z Odnową Charyzmatyczną poza Polską. Postanowili przenieść to doświadczenie na grunt polski.
Feature Demo Image

Odnowa na świecie

Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej – ICCRS to "zrzeszenie zrzeszeń" grup Odnowy Charyzmatycznej na świecie.

Czy istnieje wspólnotologia

czyli nauka o wspólnotach modlitewnych ?

 

Świeccy w Kościele - śpiący rycerze ?

Prawa i obowiązki świeckich w KK

 

Spotkania modlitewne

dla każdego !

Modlitwa spontaniczna, śpiewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy każdą chętną osobę !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dział  poświęcony podstawowym wiadomościom o Biblii. Specjalnie utworzony z myślą o początkujących czytelnikach Pisma świętego.

Czytaj więcej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sulęczynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego Słowem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013