Bo?e Cia?o 2013

Uroczysto??
Naj?wi?tszego Cia?a i Krwi Chrystusa
(Bo?e Cia?o)

Sul?czyno 2013

Link do: Cz??? I zdj?? (na stronie parafii Sul?czyno)

Poni?ej cz??? II zdj?? z procesji: