• Rekolekcje Letnie - Wakacje z Bogiem 2013
Previous Next

"REKOLEKCJE na Wyspie 2016" 7-13.08.2016


"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:

START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30
ZAKOŃCZENIE: 13.08 (sobota) obiad 12:30TEMAT „Rekolekcji na Wyspie 2016”:

„Jak być szczęśliwym”

(na bazie 8 Błogosławieństw)W "Rekolekcjach na Wyspie 2016"
będzie uczestniczyło ok. 220 osób
Aktualne Info o stanie zdrowia o. Mietka Wołoszyna SJ obok.
(Prosimy o dalszą modlitwę!)


--------------------------------
=============
--------------------------------

10 minut temu
(2015.11.26, godz. 14:00)
rozeznaliśmy z Panem: robimy
"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:
START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30

- Zakończenie: 13.08 (sobota) obiad


:)
Powyższa liczba będzie aktualizowana w miarę zapisywania się kolejnych rodzin/osób :)

Oto Słowo od Pana, o które prosiliśmy, by potwierdził nasze rozeznanie (odp. na pytanie: czy robić "Rekolekcje na Wyspie 2016" ?):

JAHWE króluje: wesel się ziemio, radujcie się mnogie wyspy !

Ps 97,1 :)
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Dzień spoczynku Pana w grobie – dzień cichej nadziei, modlitewnego oczekiwania na cud zmartwychwstania. W dniu tym nie powinno być nic z żałoby, nic ze smutku, ale cicha, wewnętrzna radość płynąca z wiary w bóstwo Chrystusa i z nadziei na wypełnienie wszystkiego co zapowiedział.

W kościele przy „Grobie” Chrystusa trwa modlitewna adoracja. Zegnijmy nasze kolana, by uczcić ukrzyżowanego, który poniósł śmierć za nasze grzechy. „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz 3, 20) czytamy w Liście do Rzymian. Chrystus przyjął na siebie naszą karę, umarł zamiast nas, po to abyśmy mogli mieć życie. Podziękujmy Mu za to.

Kościół przygotowany jest do wieczornej liturgii czuwania paschalnego – prezbiterium i ołtarz centralny przyjmują odświętny wystrój. Przez cały niemal dzień trwa istna pielgrzymka rodziców z dziećmi niosącymi koszyki z pokarmami do poświęcenia. Dawniej święcono wszystko, cokolwiek przygotowane było na stół świąteczny. Piękny ten zwyczaj jest pozostałością z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Przed większymi świętami uroczyście obchodzono wigilie i czuwano w nocy, oczekując radosnego dnia świątecznego. Przygotowywano też pokarmy na „zimno”, by nie naruszać świętowania przez przygotowywanie posiłków. Po Mszy św. odbywały się agapy, czyli wspólne posiłki uczestniczących w liturgii.

Wielka Sobota zachowała swój pierwotny charakter do dnia dzisiejszego w przeżyciach wiernych. Tu i ówdzie przy kratkach konfesjonału klęka jeszcze ktoś, kto nie zdążył oczyścić się z grzechów, bo przecież radości wielkanocnej nie przeżyje w pełni ten, kto nie pojednał się z Panem.

Ostatnie przygotowania do przeżycia Świąt Wielkanocnych zakończmy w ciągu dnia sobotniego, by wieczór był już przepełniony radością paschalną. Pamiętajmy również o przygotowaniu paschału rodzinnego, który będzie nam przypominał zmartwychwstałego Chrystusa.

ŚWIĘCENIE POKARMÓW

W każdej rodzinie w godzinach rannych Wielkiej Soboty przygotowujemy pokarmy do poświęcenia. Stanowią je przede wszystkim chleb przypominający „chleb żywy, który zstąpił z nieba” i w Komunii św. daje życie światu, a także jajka i kolorowe pisanki – symbol życia, przyjęły one także treść symboliczną związaną ze zmartwychwstaniem Chrystusa, kruszeniem skały grobu i rodzącym się nowym życiem jako wielkim darem Boga, oraz wędliny i baranek wielkanocny – przypominający pierwszą noc paschalną, noc wyjścia narodu wybranego z niewoli egipskiej i rozpoczęcia wędrówki do ziemi obiecanej.

Symbolizuje on biblijnego baranka paschalnego, który był zapowiedzią Baranka – Chrystusa zabitego i zmartwychwstałego, wybawiającego swoją Krwią od śmierci wiecznej, który jednoczy wszystkich przy swoim stole w braterskiej komunii. Tak więc figurka baranka wielkanocnego z chorągiewką w obrzędowości chrześcijańskiej symbolizuje Chrystusa Pana, który nazwany jest w teologii biblijnej Barankiem Paschalnym.

Na wielkanocny stół można również podać pobłogosławiony chrzan, pieprz i sól, które są odpowiednikami biblijnych gorzkich ziół. W Starym Testamencie spożywano z nimi mięso wielkanocnego baranka. Wierni przynoszą do poświęcenia jeszcze wiele innych pokarmów – owoców ziemi i pracy rąk ludzkich – jako zapowiedź uczty niebieskiej w Królestwie Zmartwychwstałego Odkupiciela. Koszyczki i naczynia z umieszczonymi w nich pokarmami można udekorować wiecznie zielonymi borówkami lub bukszpanem, czy też wiosennymi kwiatami i baziami. Ceremonię błogosławieństwa pokarmów szczególnie przeżywają dzieci, pomóżmy im w tym.

Udając się z pokarmami do kościoła pamiętajmy o adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim. Nie żałujmy czasu na modlitwę osobistą, gdyż jest to czas, w którym Bóg przemienia nasze serca i nasze życie sprawiając, że wszystko nabiera głębszego sensu. Bez tego zwyczaje świąteczne będą tylko pustymi gestami. Niech nam raczej braknie czasu na niektóre przygotowania niż na modlitwę.

Po powrocie zaś do domu umieśćmy „święconkę” na stole wielkanocnym. Nie zapominajmy także o tym, by darami Bożymi dzielić się z potrzebującymi.

UDZIAŁ W LITURGII WIGILII PASCHALNEJ

Wielka Sobota od początku była zamknięta uroczystym (wigilią) i trwała do świtu niedzieli, do celebracji Eucharystii. W ciągu wieków jej obrzęd został wzbogacony błogosławieństwem ognia i świecy woskowej, które stanowiło początek wigilii.

Od II wieku Noc Paschalna charakteryzuje się celebracją chrztu jako części integralnej wigilii: same teksty biblijne wyrażają obrazowo tajemnice paschy poprzez chrzest w wodzie i w Duchu Świętym (stworzenie nowego świata i nowego człowieka, chrzest, obietnica Boga, zmartwychwstanie i ponowne przyjście Chrystusa).

Wszystko to dopełnia się w złożeniu ofiary eucharystycznej, w której uczestniczą po raz pierwszy neofici. Dlatego paschalne wydarzenia zbawcze Chrystusa, Jego przejście (pascha) ze śmierci do życia, znajduje swoją wyjątkową syntezę i szczytową formę obrzędową w uroczystej liturgii Wigilii Paschalnej, w czasie której sprawuje się paschalne sakramenty chrześcijańskiego wtajemniczenia (chrzest, bierzmowanie i Eucharystię).

Ta Msza Wigilii Paschalnej zawiera w sobie wszystkie poprzedzające ją celebry całego Triduum Paschalnego. Wigilia Paschalna charakteryzuje się tym, że oznajmia sens narodzin przez chrzest, dla której to celebracji wymagane jest, o ile to możliwe, zachowanie odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych dorosłych i zadbanie o jego podniosły i uroczysty charakter.

Uroczystość Paschalna obchodzona jest w pełnej radości i stopniowo podniosłym rytmie, który wpływa na liturgię eucharystyczną, prawdziwą Eucharystię Paschalną. Po obrzędach wprowadzających jak błogosławieństwo ognia i świecy paschalnej ze śpiewem zapowiadającym Paschę, celebruje się liturgię słowa, następnie liturgię chrztu, a szczytem jest celebracja liturgii Eucharystii. Te elementy celebracji stanowią jednolitą całość, i wyjaśniają misterium paschalne jako proklamację słowa i jego wcielenie w życiu Kościoła poprzez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Fundamentalnym symbolem uroczystych obchodów Wigilii Paschalnej jest oświetlona noc, co symbolizuje, że życie w łasce wypływa z faktu śmierci Chrystusa.

Wigilia Paschalna stanowi szczyt Triduum Paschalnego. Jest najważniejszą liturgią całego roku kościelnego. W tę Wielką Noc, Kościół sprawuje sakramenty święte w całym bogactwie znaków oraz proklamuje najważniejsze wydarzenia z historii zbawienia. Dlatego w miarę możności, udajmy się do kościoła na obchód Wigilii Paschalnej z całą rodziną. Zabierzmy ze sobą świece chrzcielne. Zgromadźmy się wszyscy wokół ogniska rozpalonego przed kościołem. Przybędzie tu kapłan w uroczystej procesji, z wielką świecą paschalną.

Liturgia Wigilii Paschalnej Nocy ma następujący układ:

  • I. Liturgia Światła, w czasie której poświęca się paschał, wnosi uroczyście światło do ciemnego kościoła i śpiewa Orędzie Paschalne.
  • II. Liturgia Słowa – słuchając uważnie czytań biblijnych rozważamy wielkie dzieła, których dokonał Pan Bóg od samego początku dla swego ludu.
  • III. Liturgia chrzcielna – Kapłan udziela Chrztu św. przedstawionym katechumenom lub dzieciom. Przedtem jednak dokonuje poświęcenia wody chrzcielnej, która aż do Zielonych Świąt będzie używana do udzielania Chrztu św.
    Następnie wszyscy wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne i jako odrodzeni z wody i Ducha Świętego biorą udział w ostatniej części Wigilii, którą jest:
  • IV. Liturgia Eucharystyczna – uczta paschalna, w czasie której zabrzmią wszystkie dzwony świątyni i radosne trzykrotne „Alleluja” wielkanocne. Kościół wraz ze swymi nowymi członkami odrodzonymi we chrzcie zostaje zaproszony do Stołu, który Pan przygotował swojemu ludowi przez swą Śmierć i Zmartwychwstanie.

Po zakończeniu liturgii Wigilii Paschalnej wyjdźmy z kościoła z płonącymi świecami. Niech światło Zmartwychwstałego Chrystusa oświetla nie tylko mroki kościoła, lecz także drogi naszego codziennego życia. Jeśli to będzie możliwe, przynieśmy wielkanocny płomień parafialnego paschału do domu. Po przyjściu wszystkich domowników zapalmy od niego paschał rodzinny.

POZDROWIENIE WIELKANOCNE

Począwszy od papieża Grzegorza Wielkiego chrześcijanie w tym dniu pozdrawiali się słowami: „Chrystus Zmartwychwstał!” Odpowiedź brzmiała: „Prawdziwie Zmartwychwstał!”.

Dobrze byłoby, abyśmy dzisiaj powrócili do tego chwalebnego i tak bardzo starego zwyczaju chrześcijańskiego, tym bardziej, że jest on jeszcze żywy do dziś w Kościele Wschodnim. W ciągu całego więc Okresu Wielkanocnego lub choćby w same Święta Wielkanocne pozdrawiajmy się słowami: Chrystus Zmartwychwstał! – Prawdziwie Zmartwychwstał!


Kościół Katolicki - Rok Liturgiczny

III Rekolekcje na Wyspie 2-8.08.20152 zdjęcia grupowe (R.L. 2015) - różna pogoda :)

... na drugim mniej ludzi :)

Większe zdjęcia: prześlemy (chyba) link na maila...

LISTA zapisów na tegoroczne rekolekcje ZOSTAŁA właśnie (piątek, 10 lipca 2015 godz.: 6:00) ZAMKNIĘTA - 200 osób zapisanych :)

<><

Jak dojechać na nasze "Rekolekcje na Wyspie":---------- ======== ---------- |||||||| ---------- ======== ----------

Ojciec Mieczysław Wołoszyn SJ walczy o życie

Ojciec Mieczysław Wołoszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o życie.

Mietek Wołoszyn SJ

Prosimy o gorącą modlitwę w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczysława na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczysław od wielu lat modlił się o beatyfikację o. Alfreda Cholewińskiego, dlatego módlmy się dalej o uzdrowienie o. Mieczysława przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy już:

TEMAT „Rekolekcji na Wyspie 2016”:

„Jak być szczęśliwym”

(na bazie 8 Błogosławieństw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 było nas ok. 30 osób
w roku 2012 było nas ok. 60 osób,
w roku 2013 było nas ok. 100 osób,
w roku 2014 było nas ok. 140 osób,
w roku 2015 było nas ok. 200 osób,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdjęcie zbiorowe z roku 2015:


Zdjęcie zbiorowe z roku 2014:

Zdjęcie zbiorowe z roku 2013:

Zdjęcie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to święty czas dorocznej zadumy nad swą wiarą dla rodzin z dziećmi (będzie opieka) i osób samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKOŃCZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich chętnych wierzących i poszukujących.


Koszt Rekolekcji Letnich:

  • Dorośli i dzieci powyżej 8 lat: 80 zł/doba (nocleg+ pełne wyżywienie)
  • Dzieci do 8 lat - łóżko i 1/2 porcji: 57 zł
  • Dzieci nie zajmujące łóżka i bez porcji: 36 zł za cały pobyt

Zastrzegamy sobie łączenie noclegów dla osób samotnych czy małżeństw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 mężczyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 małżeństwa, które nie przyjechały razem mogą zostać zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzeczeńskie i grupy młodzieży obojga płci nie mogą być
(z oczywistych względów) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Możliwe wynajęcie dodatkowego miejsca w ośrodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dziećmi:

opieka nad dziećmi w trakcie zajęć do obiadu

osobna grupa nastolatków
z 23-letnim animatorem Mikołajem Kapustą, znanym videoblogerem, apologetą:
jego kilkanaście filmów obejrzało na YouTube ponad 600.000 (sześćset tysięcy) osób.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z łazienką (kafelki!) i antresolą, na parterze, z wyjściem na trawnik

Mamy z małymi dziećmi mogą słuchać konferencji na kocyku (trawa) przy kościółku.

Strzeżone kąpielisko z brodzikiem

Wypożyczalnia sprzętu pływającego

KONTAKT
Proszę ŚMIAŁO pytać o wszystko !
Tel.: Michał 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i pół!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osób samotnych.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj się z nami także przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zachęcamy też do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

Świadectwo Michaela

Zostań teologiem!

Zostań teologiem

na miarę czasów!

Polecamy wszystkim poszukującym PRAWDY:

Nauka na UKSW (Ośrodek Badań Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sześć lat.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów,
ćwiczeń i praktyk i mają za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od października 2006 roku studia teologiczne prowadzone są w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artykuły chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dziećmi

i osób samotnych.

W pięknym Sulęczynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczegóły o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najczęściej czytane

Ile osób na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 78 gości 

Polecamy

Klub Książki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stronę WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowaną treścią na swoją stronę WWW!
Poniżej (działający) przykład jednej
z trzech proponowanych szerokości:
Zobacz:
wszystkie przykłady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
którą pomagamy redagować.

Czytanie Pisma świętego jako Słowa Bożego:

1Najpierw się pomódl: poproś Boga o otwarcie serca i obdarowanie cię Duchem Świętym.

2Uświadom sobie zanim otworzysz Biblię: będziesz rozmawiał z samym Bogiem, otwórz całkowicie swe serce.

3Zacznij od Ewangelii: najlepiej św. Łuka-
sza, potem Dzieje Apostolskie. Potem możesz przeczytać pozostałe Ewangelie już w normalnej kolejności

4W tekst Biblii wchodź powoli: i z uwagą, tu każde zdanie i słowo ma znaczenie. Skup się na Jego słowie

5Staraj się zrozumieć: i zapamiętać co czytasz. Zapisz sobie ważne dla ciebie zdanie, by później je kontemplować.

6Rozpraszające ciebie myśli: zapisuj na karteczkach, przerwij na chwilę i poproś Boga o pomoc w dalszym czytaniu.

Feature Demo Image

Istota i historia Odnowy

Katolicka Odnowa Charyzma-
tyczna nie jest jednolitym
ruchem o zasięgu światowym.
Nie ma jednego założyciela,
nie ma też listy członków.
Feature Demo Image

Odnowa w Polsce

W latach 70-tych kilku polskich kapłanów zetknęło się z Odnową Charyzmatyczną poza Polską. Postanowili przenieść to doświadczenie na grunt polski.
Feature Demo Image

Odnowa na świecie

Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej – ICCRS to "zrzeszenie zrzeszeń" grup Odnowy Charyzmatycznej na świecie.

Czy istnieje wspólnotologia

czyli nauka o wspólnotach modlitewnych ?

 

Świeccy w Kościele - śpiący rycerze ?

Prawa i obowiązki świeckich w KK

 

Spotkania modlitewne

dla każdego !

Modlitwa spontaniczna, śpiewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy każdą chętną osobę !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dział  poświęcony podstawowym wiadomościom o Biblii. Specjalnie utworzony z myślą o początkujących czytelnikach Pisma świętego.

Czytaj więcej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sulęczynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego Słowem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013