• Rekolekcje Letnie - Wakacje z Bogiem 2013
Previous Next

"REKOLEKCJE na Wyspie 2016" 7-13.08.2016


"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:

START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30
ZAKO?CZENIE: 13.08 (sobota) obiad 12:30TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)W "Rekolekcjach na Wyspie 2016"
b?dzie uczestniczy?o ok. 220 osb
Aktualne Info o stanie zdrowia o. Mietka Wo?oszyna SJ obok.
(Prosimy o dalsz? modlitw?!)


--------------------------------
=============
--------------------------------

10 minut temu
(2015.11.26, godz. 14:00)
rozeznali?my z Panem: robimy
"IV REKOLEKCJE na Wyspie 2016"!

TERMIN:
START: niedziela 7.08.2016 r., kolacja, 17:30

- Zako?czenie: 13.08 (sobota) obiad


:)
Powy?sza liczba b?dzie aktualizowana w miar? zapisywania si? kolejnych rodzin/osb :)

Oto S?owo od Pana, o ktre prosili?my, by potwierdzi? nasze rozeznanie (odp. na pytanie: czy robi? "Rekolekcje na Wyspie 2016" ?):

JAHWE krluje: wesel si? ziemio, radujcie si? mnogie wyspy !

Ps 97,1 :)

Niestety ju? po "FILIP-ie" :(

To by? wspania?y czas Bo?ego dzia?ania w naszych sercach i w naszych umys?ach

23 osoby po raz kolejny zachwyci?y si? Ewangeli?, otwiera?y sie na Dary Ducha ?wi?tego i do?wiadcza?y Wsplnoty.


A tu wi?kszy plik ze zdj?ciem: LINK

Kurs Ewangelizacyjny "FILIP"

Cieszymy si?, ?e mo?emy zaprosi? CIEBIE na

Kurs Ewangelizacyjny "FILIP"


(to taka Ewangelia w pigu?ce dla wszystkich
pragn?cych bli?szej relacji z Panem Jezusem).

TERMIN:

23 i 24 kwietnia br. (sobota i niedziela)

MIEJSCE:

Salki katechetyczne przy ko?ciele w Sul?czynie

ZG?OSZENIA do:

Rekolekcje Letnie 2016

Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)


TERMIN Rekolekcji na Wyspie 2016:

START: 7 sierpnia (niedziela) godz. 1700

RECEPCJA od godz. 1400
pokoje wolne od godz.: 1400
Kolacja 7.08.2015 o godz. 1730

Msza ?w. (niedzielna!) 7.08.2015 - o godz. 1900,
ko?ci?ek 1,5 km przed o?rodkiem
bezpo?rednio po Mszy ?w. spotkanie organizacyjne (o rekolekcjach, zasadach i regulaminach,
o programie dnia, opiece nad dzie?mi, czasie wolnym itp...)

ZAKO?CZENIE: 13 sierpnia (sobota) godz. ok. 1230

Pokoje nale?y zwolni? do godz 1200

Mo?na oczywi?cie indywidualnie (poza rekolekcjami) przed?u?y? pobyt (przed lub po rekolekcjach) lub po??czy? udzia? w rekolekcjach z wyjazdem nad morze.


Mamy jeszcze:
200 BRAK wolnych miejsc :)

Koszt Rekolekcji Letnich:

 • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg + pe?ne wy?ywienie)
 • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?/doba
 • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

UWAGA ! OPIEKA dla dzieci: od 4 roku ?ycia dziecka,
w programie dnia od godz. 810 do 1220

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem/jednocze?nie w pokoju czy domku.
To samo dotyczy tzw. zwi?zkw niesakramentalnych.

ZAPRASZAMY do zapisu:


(UWAGA! osoby, ktre zapisa?y si? przez ten formularz w ci?gu ostatnich dwch dni - 6 i 7 marca 2016, prosimy o powtrzenie zapisw)

Formularz zapisu na: "Rekolekcje na Wyspie 2016"Wi?cej >>>Rachunek Sumienia

Wyk?ad z Rekolekcji na Wyspie 2015.Blog Gra?ynki /tak?e o wierze/: http://Kiara.gdan.pl/

#6 Msze ?wi?te

#6 Msze ?wi?te, rekolekcyjneMsza ?wi?ta codziennie o godz. 1900
Poni?ej zdj?cia z trzech Mszy ?w.

#5 Grupy dzielenia - Rekolekcje 2014

#5 Grupy dzielenia (ma?e grupy)

Jedno z najbardziej skutecznych narz?dzi wzrostu duchowego na rekolekcjach i nie tylko.
Oczywi?cie osobno kobiety i m??czy?ni ale to ju? u nas klasyka :)

#4 Adoracja - Rekolekcje na Wyspie 2014

#4 Adoracja / Modlitwa osobista

Cisza i skupienie. Sam na sam z Panem....

#3 Konferencje - Rekolekcje na Wyspie 2014

#3 Konferencje poranne o woli Bo?ej

i jej rozeznawaniu.
Na zdj?ciach Gra?ynka i Miko?aj Kapusta, oprcz nich g?osili jeszcze ks. Jan Kaszuba i Michael Kapusta

#2 Jutrznia - Rekolekcje na Wyspie 2014

#2 Jutrznia

Codziennie o godz. 7 15
Na zdj?ciach przygotowania do jutrzni - obja?nienia. Prowadzi ks. Jan Kaszuba z Madagaskaru.

#1 Msza ?w. przed Rekolekcjami 2014 r.

#1 ...przedrekolekcyjna Msza ?w. z kazaniem misyjnym

27 lipca 2014 w Grabowie

Po Mszy ?w. zbieranie datkw na Misje na Madagaskarze, dla naszego kapelana rekolekcyjnego, ks. Jana Kaszuby MS, saletyna.

?wiat ma ok. 6.000 lat!

Oto dowody NAUKOWE!

Teoria ewolucji na ?mietnik.

Konferencje z Rekolekcji Letnich 2014 - 4/8

(Pierwsza - w kolejno?ci zamieszczania) z 8 konferencji z Rekolekcji Letnich 2014 (w kolejno?ci wyg?oszenia jako czwarta).

Co powinno by? dla nas najwa?niejsze?

Po co Jezus przyszed? na ?wiat?

Jak si? modli??

 • Na tej konferencji Miko?aj zwraca uwag?, ?e:
 • chrze?cijanie kompletnie zapomnieli o woli Bo?ej
 • wola Bo?a by?a dla Jezusa czym? absolutnie najwa?niejszym
 • 'Ojcze Nasz' to co? wi?cej ni? "gotowa modlitwa" do powtarzania
 • Jezus mwi?c "zejd? mi z oczu szatanie" mia? na my?li Piotra
 • najlepszym wzorem dla m??czyzn jest sam Jezus Chrystus

Profesjonalna opieka nad dzie?mi

Profesjonalna opieka nad dzie?mi w czasie Rekolekcji Letnich - "Rekolekcje na Wyspie 2014"

- bardzo dzi?kujemy Danielowi, jednemu z opiekunw za nakr?cenie i zmontowanie tego filmu, oraz oczywi?cie za opiek? :)

Prosz? powiadomcie innych uczestnikw, zw?aszcza rodzicw o tym filmie.


Zdj?cie grupowe z Rekolekcji Letnich 2014

Kochani Bracia i Siostry!

Poni?ej zdj?cie grupowe z naszych rekolekcji. By?o nas na rekolekcjach ok. 140 osb :) Chwa?a Panu!

               (Na zdj?ciu brakuje ponad 20 osb, bo nie wszyscy byli akurat w ?rod? po obiedzie w pobli?u :))

Rekolekcje-Letnie_zbiorowe_2014 Kaszuby Sul?czyno mausz


                 LINK do du?ego zdj?cia, (do wydruku, 4,65 MB, szer. 3390px - kliknij "Wi?cej"):

Rekolekcje Letnie 2014 - Aktualno?ci

Z ostatniej chwili !!!

Zapisy na nasze Rekolekcje Letnie

Ostatnie kilka (8-10) miejsc!!!

do 21 VII. 2014 godz. 23.00 /poniedzia?ek/

lub DO WYCZERPANIA MIEJSC

co chyba nast?pi wcze?niej :)

Więcej artykułów…

Strona 1 z 15

pierwsza
poprzednia
1

III Rekolekcje na Wyspie 2-8.08.20152 zdj?cia grupowe (R.L. 2015) - r?na pogoda :)

... na drugim mniej ludzi :)

Wi?ksze zdj?cia: prze?lemy (chyba) link na maila...

LISTA zapisw na tegoroczne rekolekcje ZOSTA?A w?a?nie (pi?tek, 10 lipca 2015 godz.: 6:00) ZAMKNI?TA - 200 osb zapisanych :)

<><

Jak dojecha? na nasze "Rekolekcje na Wyspie":---------- ======== ---------- |||||||| ---------- ======== ----------

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ walczy o ?ycie

Ojciec Mieczys?aw Wo?oszyn SJ, nasz duchowy Ojciec nr. 1 jest bardzo chory, walczy o ?ycie.

Mietek Wo?oszyn SJ

Prosimy o gor?c? modlitw? w jego intencji !!!Aktualny stan Ojca Mieczys?awa na stronie:

Mietek.com.pl

(najnowsze na dole obszernego akapitu z datami)


O. Mieczys?aw od wielu lat modli? si? o beatyfikacj? o. Alfreda Cholewi?skiego, dlatego mdlmy si? dalej o uzdrowienie o. Mieczys?awa przez wstawiennictwo o. Alfreda

Rekolekcje Letnie 2016

Zapraszamy serdecznie na:
"Rekolekcje na Wyspie 2016"
Znamy ju?:

TEMAT Rekolekcji na Wyspie 2016:

Jak by? szcz??liwym

(na bazie 8 B?ogos?awie?stw)

Mamy jeszcze:
nie 200, tylko: BRAK wolnych miejsc :)

W roku 2011 by?o nas ok. 30 osb
w roku 2012 by?o nas ok. 60 osb,
w roku 2013 by?o nas ok. 100 osb,
w roku 2014 by?o nas ok. 140 osb,
w roku 2015 by?o nas ok. 200 osb,
a w 2016...       przyjedziesz ?

Zapraszamy serdecznie!

Zdj?cie zbiorowe z roku 2015:


Zdj?cie zbiorowe z roku 2014:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2013:

Zdj?cie zbiorowe z roku 2012:"Rekolekcje na Wyspie" to ?wi?ty czas dorocznej zadumy nad sw? wiar? dla rodzin z dzie?mi (b?dzie opieka) i osb samotnych.

START:
2.08. (Niedziela) 2015 r. - godz. 17.00
ZAKO?CZENIE:
8.08. (sobota) 2015 r. - godz. 9.00

Zaproszenie dla wszystkich ch?tnych wierz?cych i poszukuj?cych.


Koszt Rekolekcji Letnich:

 • Doro?li i dzieci powy?ej 8 lat: 80 z?/doba (nocleg+ pe?ne wy?ywienie)
 • Dzieci do 8 lat - ??ko i 1/2 porcji: 57 z?
 • Dzieci nie zajmuj?ce ??ka i bez porcji: 36 z? za ca?y pobyt

Zastrzegamy sobie ??czenie noclegw dla osb samotnych czy ma??e?stw bez dzieci:
(np. 3, 4 lub 5 m??czyzn w jednym pokoju - analogicznie u kobiet,
czy np. 2 ma??e?stwa, ktre nie przyjecha?y razem mog? zosta? zakwaterowane w jednym pokoju)

Pary narzecze?skie i grupy m?odzie?y obojga p?ci nie mog? by?
(z oczywistych wzgl?dw) zakwaterowane razem w pokoju czy domku.
----------------------------------------------------------
Rekolekcje Letnie organizujemy nieprzerwanie od 16 lat...

Mo?liwe wynaj?cie dodatkowego miejsca w o?rodku przed lub po rekolekcjach

Dla rodzin z dzie?mi:

opieka nad dzie?mi w trakcie zaj?? do obiadu

osobna grupa nastolatkw
z 23-letnim animatorem Miko?ajem Kapust?, znanym videoblogerem, apologet?:
jego kilkana?cie filmw obejrza?o na YouTube ponad 600.000 (sze??set tysi?cy) osb.
Jego strona to www.DobraNowina.net

4-5 osobowe pokoje/mieszkanka z ?azienk? (kafelki!) i antresol?, na parterze, z wyj?ciem na trawnik

Mamy z ma?ymi dzie?mi mog? s?ucha? konferencji na kocyku (trawa) przy ko?ci?ku.

Strze?one k?pielisko z brodzikiem

Wypo?yczalnia sprz?tu p?ywaj?cego

KONTAKT
Prosz? ?MIA?O pyta? o wszystko !
Tel.: Micha? 607 154 100

----------------------------------------------------------
Ps.
Po obiedzie 4,5 (cztery i p?!) godziny czasu wolnego

                  W JEDNYM BLOKU CZASOWYM!
Wczasy z Bogiem dla rodzin i osb samotnych.

WI?CEJ SZCZEG?W i formularz zapisu na Rekolekcje Letnie

Link do strony na Facebooku:

Kontaktuj si? z nami tak?e przez Fejsa!

Facebook.com/RekolekcjeNaWyspie

-------------------------------------------------------
Zach?camy te? do:
polubienia i promowania tej inicjatywy!

?wiadectwo Michaela

Zosta? teologiem!

Zosta? teologiem

na miar? czasw!

Polecamy wszystkim poszukuj?cym PRAWDY:

Nauka na UKSW (O?rodek Bada? Naukowych UKSW w Gdyni) trwa sze?? lat.

Zaj?cia prowadzone s? w formie wyk?adw,
?wicze? i praktyk i maj? za zadanie gruntowne
i wszechstronne przygotowanie teologiczne
ikatechetyczno-pedagogiczne nauczycieli religii.

Od pa?dziernika 2006 roku studia teologiczne prowadzone s? w systemie jednolitym magisterskim.

Strona uczelni GAKT

Artyku?y chronologicznie

Studium Biblii

Wakacje z Bogiem!

Rekolekcje letnie

dla rodzin z dzie?mi

i osb samotnych.

W pi?knym Sul?czynie, nad jeziorem MAUSZ, na Kaszubach.

Szczeg?y o Rekolekcjach Letnich "Rekolekcje na Wyspie 2014" target="_blank"

Najcz??ciej czytane

Ile osb na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 55 gości 

Polecamy

Klub Ksi??ki Tolle.pl

Uatrakcyjnij stron? WWW!

Wklej "okienko" z automatycznie aktualizowan? tre?ci? na swoj? stron? WWW!
Poni?ej (dzia?aj?cy) przyk?ad jednej
z trzech proponowanych szeroko?ci:
Zobacz:
wszystkie przyk?ady i kod do wklejenia

Okienko jest ze strony ewangelizacyjnej LumenTV.pl (strona Telewizji LUMEN),
ktr? pomagamy redagowa?.

Czytanie Pisma ?wi?tego jako S?owa Bo?ego:

1Najpierw si? pomdl: popro? Boga o otwarcie serca i obdarowanie ci? Duchem ?wi?tym.

2U?wiadom sobie zanim otworzysz Bibli?: b?dziesz rozmawia? z samym Bogiem, otwrz ca?kowicie swe serce.

3Zacznij od Ewangelii: najlepiej ?w. ?uka-
sza, potem Dzieje Apostolskie. Potem mo?esz przeczyta? pozosta?e Ewangelie ju? w normalnej kolejno?ci

4W tekst Biblii wchod? powoli: i z uwag?, tu ka?de zdanie i s?owo ma znaczenie. Skup si? na Jego s?owie

5Staraj si? zrozumie?: i zapami?ta? co czytasz. Zapisz sobie wa?ne dla ciebie zdanie, by p?niej je kontemplowa?.

6Rozpraszaj?ce ciebie my?li: zapisuj na karteczkach, przerwij na chwil? i popro? Boga o pomoc w dalszym czytaniu.

Feature Demo Image

Istota i historia Odnowy

Katolicka Odnowa Charyzma-
tyczna nie jest jednolitym
ruchem o zasi?gu ?wiatowym.
Nie ma jednego za?o?yciela,
nie ma te? listy cz?onkw.
Feature Demo Image

Odnowa w Polsce

W latach 70-tych kilku polskich kap?anw zetkn??o si? z Odnow? Charyzmatyczn? poza Polsk?. Postanowili przenie?? to do?wiadczenie na grunt polski.
Feature Demo Image

Odnowa na ?wiecie

Mi?dzynarodowe S?u?by Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej ICCRS to "zrzeszenie zrzesze?" grup Odnowy Charyzmatycznej na ?wiecie.

?wieccy w Ko?ciele - ?pi?cy rycerze ?

Prawa i obowi?zki ?wieckich w KK

Spotkania modlitewne

dla ka?dego !

Modlitwa spontaniczna, ?piewy uwielbienia, katecheza i agapa.
Serdecznie zapraszamy ka?d? ch?tn? osob? !

Kiedy spotkanie ?

ABC Biblii

Dzia? po?wi?cony podstawowym wiadomo?ciom o Biblii. Specjalnie utworzony z my?l? o pocz?tkuj?cych czytelnikach Pisma ?wi?tego.

Czytaj wi?cej o ABC Biblii

Wakacje z Bogiem 2013

(Rekolekcje Letnie) 31.07-4.08.2013

Na Kaszubach, w Sul?czynie to czas niesamowitej przygody z Jezusem, Jego S?owem i Jego Ludem.

Rekolekcje Letnie 2013